Zinet hadisi sahih mi?

Tarih: 08.10.2016 - 02:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadis sahih mi yoksa uydurma bir hadis mi?
- Hadis alimleri bu hadis hakkında ne demiştir?
- Senet ve cerh-tadili için ne denmiştir?
- Sizin görüşünüz nedir?
- İbn Ebu Hâtim'in babası kanalıyla... Hz. Âişe (r.a.) den rivayetine göre bir kadın, Hz. Aişe'nin yanına girip: “Ey Müminlerin annesi, kına, silkinme(?), boya, iki küpe, halhal, altın yüzük ve ince elbiseler hakkında ne dersin?” diye sormuştu. Hz. Âişe şöy­le cevapladı: “Ey kadınlar topluluğu, sizin kıssanız, durumunuz birdir; açılıp saçılma olmaksızın Allah Teala size zineti helâl kılmıştır. Yani zînetinizin nâmahrem olan birine görünmesi sizin için helâl değildir.”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadiste geçen zinet konusu, Nur suresinin 60. ayetinde geçmektedir:

"Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların zinetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

İşte bu ayette geçen zinetin ne anlama geldiği soruluyor. İbn Ebi Hatim'in babası kanalıyla:

Hz. Aişe (r.a.)’den rivayetine göre bir kadın, Hz. Aişe'nin yanına girip:

“Ey Müminlerin annesi, kına, boya, iki küpe, halhal, altın yüzük ve ince elbiseler hakkında ne dersin?” diye sormuştu. Hz. Aişe şöy­le cevapladı:

“Ey kadınlar topluluğu, sizin kıssanız, durumunuz birdir; açılıp saçılma olmaksızın Allah Teala size zineti helal kılmıştır. Yani zinetinizin namahrem olan birine görünmesi sizin için helal değildir.” (bk. İbn Ebi Hatim, Tefsir, Nur, 24/60. ayetin tefsiri)

Bazı alimler İbn Ebi Hatim’in bu rivayetine yer vermiş, fakat hadisle ilgili bir değerlendirmede bulunmamışlardır. (bk. Kurtubi, İbn Kesir, Suyuti,  ilgili ayetin tefsiri)

Alimlerin bu rivayet hakkında olumsuz bir şey söylememeleri, hadisin sahih olduğunun işareti olduğunu düşünüyoruz.

Senetteki ravilerin durumunu -tahkik etmemekle beraber- tanıyabildiğimiz kadarıyla sağlamdırlar.

İsmini verdiğimiz kaynaklarda, bu hadisin muhtevasını tasdik eden birçok hadis rivayetine de yer verilmiştir. Bunlar da bu rivayetin sahihliği için bir kanıttır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadınların zinetlerini örtmesi ile ilgili ayet-i kerimeyi açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun