Başörtüsü emri, Hz. Muhammed genç hanımlarla evlendikten sonra mı geldi?

Tarih: 23.12.2017 - 01:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Başörtüsü emri ne zaman gelmiştir?
- İlhan Arsel’in,
‘’Başörtüsü emrini Hz. Muhammed (sav) genç hanımlarla evlendikten sonra yazmıştır. Hz. Hatice yaşlıydı. Hz. Muhammed (sav) onu kıskanmazdı. Ama yeni evlendiği genç hanımları güzeldi ve onları kıskanırdı.’’
- (Yüz bin kere HAŞA) gibisinden bir iftirası vardı. Bu iftiraya nasıl cevap verilebilir?
- Başörtüsü emri ayet ve hadisler bakımından ne zaman gelmiştir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Hz. Muhammed (asm)’in peygamberliğine iman etmemiş bir kimsenin, kendine delil arama yolunda en sönük ihtimalleri nazara almaları normaldir. Allah’a inanmayan ateistlerin bin dereden akıl dışı bahanelere sığındıkları gibi...

b) İslam’ın namaz dışında hemen hemen bütün İslam hükümleri hicretten sonra Medine’de indirilmiştir. Bunlar için de bir “şeyhin kendinden menkul kerameti gibi” bir müptezel yorumu uydurabilirler. Mesela, “orucu şunun için, zekâtı bunun için farz kıldı” diyebilirler.

c) Hz. Peygamber (asm)'in eşleriyle ilgili tesettür ayeti, Ahzab suresinde yer almaktadır. Bu sure hicretin beşinci yılında nazil olmuştur. (bk. Ahzab, 33/53, 55, 59)

Sırasıyla ilgili ayetlerin ilgili ifadeleri şöyledir:

“Onlardan (Peygamberin eşlerinden) bir şey istediğinizde perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir.” (Ahzab, 33/53)

“Peygamber eşleri için babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, diğer Müslüman kadınlar ve sahip oldukları kölelerle perdesiz görüşmelerinde bir günah yoktur. Ey Peygamber eşleri, Allah'tan korkun (Bu sayılanların dışında kimseye görünmeyin). Çünkü Allah her şeyin şahididir.” (Ahzab, 33/55)

“Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, örtülerini üzerlerine alsınlar. Onların iffetli hanımlar olarak tanınmaları ve eziyete uğramamaları için bu daha uygundur. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.” (Ahzab, 33/59)

Bu son ayette Hz. Peygamber (asm)'in hanımları yanında diğer Müslüman kadınlar için de tesettür emredilmektedir.

Daha sonra genel olarak kadınlar için örtünün farz olduğu Nur suresinde (24/30-31) yer almaktadır. Bu sure ise, hicretin altıncı yılında inmiştir.

d) Hz. Peygamber (asm)'in -Hz. Hatice’den sonra- tek bakire / kız olarak evlendiği ve en çok sevdiği hanımı Hz. Aişe’dir. Bu evliliğin nişan merasimi Mekke’de, düğün ise, hicretin bir veya ikinci senesinde tahakkuk etmiştir. Eğer o mülhidin dediği gibi, kadınların örtüsü bir kıskançlık sonucu olsaydı, Hz. Aişe ile evlendiği andan itibaren, hatta nişanlısı olduğu günden itibaren böyle bir tedbir alması gerekemez miydi?

e) Hz. Peygamber (asm)'in genel olarak bütün hanımları 40’ın üzerinde 50-60 yaşlarında idiler. Bu ihtiyarlık döneminde bütün güzelliklerini kaybeden bu hanımların kıskanma konusu olacak hangi tarafları vardır?

İmanı olmayanların ne kadar ahmaklık çukuruna girdiklerini görmek isteyenler için bu adam da canlı bir örnektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun