Ey kadınlar, sadece mahreminiz olan erkeklerle konuşun, hadisi sahih midir?

Tarih: 23.02.2022 - 20:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ramuz’ul-Ehadis'te geçen bir hadis-i şerif şöyledir:
  "Ey kadınlar, ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun, mahreminiz olmayanlarla konuşmayın!"
- Bu hadis sahih midir?
- Sahihse bu hadisi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sahih hadis kaynaklarında böyle bir hadise rastlayamadık. Manası itibariyle İslam alimlerinin kabulü olan genel görüşe de aykırıdır. Örneğin;

“Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer günahtan sakınmak istiyorsanız sözü edalı bir tavırla söylemeyin ki, kalbinde çürüklük olan kimse ümide kapılmasın. Ayrıca düzgün söz söyleyin.” (Ahzab, 33/33) 

“Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde, onlar perde arkasında iken isteyin; bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur.” (Ahzab, 33/53)

mealindeki ayetlerde kadınların yabancı erkeklerle konuşmalarının yasak olmadığı, yalnız konuşurken belli kurallara riayet etmelerinin gereğine işaret edilmiştir.

Allah’ın “Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz” şeklindeki ifadeyle Hz. Peygamberin (asm) hanımlarına özel bir iltifatta bulunduğu halde, onlar için bile yabancı erkeklerle konuşmalarına bir yasak getirmemiş olması bu konuda çok açık bir delildir.

Sahabelerin Hz. Peygamberin (asm) hanımlarıyla konuştukları bu ayetlerden de anlaşılmaktadır.

Bu sebepledir ki, İslam alimlerinin cumhuruna göre, kadının sesi avret değildir, haram değildir. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami,  1/755; ayrıca bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhıyetu’l-Kuveytiye, 4/89-90)

Burada önemli olan, konuşmanın bir ihtiyaç çerçevesinde olması, halvet, müstehcenlik, meylettirici yumuşak ses tonu ve diğer gayr-ı meşru manzaralar gibi fitneye sebep olabilecek ortamın olmamasıdır.

Eğer “Ey kadınlar, ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun, mahreminiz olmayanlarla konuşmayın.” anlamında sahih bir hadis rivayeti varsa, bunu “bir ihtiyaç yoksa konuşmayı” ya da “fitneye neden olacak şekilde konuşmayın” anlamında yorumlamak uygun olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadın-erkek konuşmasında bir ölçü var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun