Peygamberimizin zifaf olmadan boşadığı kadın herkese haram mı olmuş?

Tarih: 01.05.2022 - 16:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ateistlerin bu iddiasına ne dersiniz?
''Dininin kaynaklarına indiğimiz zaman karşımıza çıkan bir bilgi. Gerdeğe giriyor, kadının vücudunun alaca olduğunu görüyor ve halvet olmadan boşuyor buda şehvet için kadın aldığını gösterir. Bu kadının başkasıyla evlenmesi de haram oluyor bu kadınlara zulümdür sırf Muhammed boşadı diye kimseyle evlenememesi.''

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) Efendimizin, nikahı altında bulunan kadınlardan zifafa girmediği kadınlar, Peygamber eşi sayılmadığı, yani müminlerin anneleri olmadığı için, başkaları ile evlenmeleri haram değildir. (bk. Laşin, M. Ş. Ezvâcü’n-Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Riyad: Mektebetü’l-Maârif. s. 19)

Bu tür sorulara cevap olarak, konuyu detaylı bir şekilde inceleyen Sayın Hakan Demir’in, “Hz. Peygamber’in Zifaf Gerçekleşmeden Boşadığı İddia Edilen veya Vefatıyla Boş Kalan Hanımlar” adlı çalışmasının sonuç bölümü alıntılamanın yeterli olacağın düşünüyoruz:

Hz. Peygamber’in zifaf gerçekleşmeden boşadığı iddia edilen veya onun vefatıyla boş kalan bu hanımlara dair kaynaklarda birbirine muhalif anlatımlar bulunmaktadır. Bir kaynağın kabul ettiğini diğeri hiç zikretmemektedir. İşin doğrusu, bu konu çelişkilerle dolu ve birçok husus aydınlatılmaya muhtaçtır. Biz burada sadece iddiaları zikrederek kısa bir değerlendirme yaptık. Bu anlatımların bazılarını mutlak doğru veya yanlış kabul edilerek kesin hükümler çıkarılması doğru olmaz. Fakat hadis ve İslam tarihi kaynaklarının ittifakla üzerinde durduğu konulara dikkat etmek gerekir. Onların bazıları, İslâm aile hayatına dair örnekler barındırmaktadır. Hatta onlar zifaf odasında edilen boş, gereksiz ve anlamı İslâm şiarına aykırı kelimelerden dolayı nikah akdinin bozulabileceğine işaret etmektedirler.

Yaşanılan hadiseler Müslümanların aile hayatına sirayet ettiği kadar hukuksal sonuçlar da içermektedir. Allah katında cinsel birlikteliğin vuku bulmadığı boşamalarda kadının “iddet” veya "terabbus" süresini beklemeye riayet etme ihtiyacı yoktur. Nitekim ayet-i kerimede “Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâhlayıp, sonra onlara dokunmadan (cinsel ilişkide bulunmadan) kendilerini boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Bu durumda onlara muta verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın.” (Ahzab, 33/49) emri vardır.

Her konuda örnek olan Hz. Peygamber (asm), nikâhı altında bulunan kadınlardan zifafa girmediği hanımları boşadıktan sonra, ailelerine göndererek ayetin uygulamasını tatbik ettiği anlaşılmaktadır. Bu boşamalardan çıkarılacak başka bir hukuksal sonuç daha bulunmaktadır. Bu hanımlar Peygamber eşi sayılmadığı gibi Peygamberin diğer eşlerine denk değillerdir. Çünkü Hz. Peygamber onlarla birlikte olmamış, nikah akitleri bitmiş ve onlara hicap (Hz. Peygamber’in hanımlarının diğer erkeklerle perde arkasından görüşmesi) hükmü uygulanmamıştır. Bu yüzden müminlerin anneleri statüsüne dâhil edilmezler. (Laşin, M. Ş. Ezvâcü’n-Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Riyad: Mektebetü’l-Maârif. s. 19)

Peygamber eşi olamadıklarından, kendilerine uygulanan hükümler farklı olmuştur. Nitekim Hz. Peygamber’in vefatıyla dul kalan eşleriyle başka erkeklerin evlenmeleri yasak olmasına rağmen, boşadıkları hanımları daha sonradan başkalarıyla evlenmişlerdir. O halde bir kadının peygamber eşi sayılabilmesi için, zifafın olmasının ve peygamberin nikah-ı tahtında kalmasının şart olduğu zarureti ortaya çıkmıştır.

Hz. Peygamber’in çok eşle evliliğinde cinsellik arayanların bu rivayetleri de hesaba katmaları gerekmektedir. Zira o, evlendiği hanımların güzelliklerine veya kadınlık taraflarına bakmamış, Allah’ın hükümlerini uygun yaşayıp yaşamamalarına önem vermiştir. Evlendiği bir kadın ilahi çizgiden çıkmasıyla yolunu ondan ayırmıştır. Şayet evliliklerinde şehevi duygu hakim olsaydı, girdiği zifaf odasından geriye dönmezdi.

Aslında o, kendisine emredileni yapmakla vazifeliydi. Onun çok eşliliğinin asıl amacı, nefsanî duyguları tatmin etmek değil, İslam aile modelini bir bütün yaşayarak geride örnek aile tablosu bırakmaktır.

Detaylı bilgi, kaynak ve değerlendirme için bk.:

Hz. Peygamber’in Zifaf Gerçekleşmeden Boşadığı İddia Edilen veya Vefatıyla Boş Kalan Hanımlar, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(3), 587-593, Kasım 2018.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun