Bir kadın, Peygamber'in hoşuna gitmişse kocası onu boşayıp Peygamber'e vermeli mi?

Soru Detayı

Kurtubi: "Bir kadın, Peygamber'in hoşuna gitmişse kocası onu boşayıp Peygamber'e vermeli" demiş midir?
Kurtubi'nin böyle dediğini iddia edenler var. Güya, Ahzab Suresi 50. ayetin tefsirinde geçiyormuş.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kurtubi’de böyle bir bilgiye yer verilmiştir. (Kurtubi, Ahzab, 50. ayetin tefsiri)

Bu gibi ifadeler hiç bir ayet ve hadise dayanmamaktadır.

Bu tür yorumların sebebi, Hz. Peygamber’in azatlı kölesi Zeyd’in boşadığı Zeynep’le evlenmesi olayıdır. Orada “Hz. Peygamberin gözünün ilişmesiyle ona karşı bir sevgi temayülü oluşmuş olduğundan Zeyd de onu boşamıştır..” şeklinde hiç bir delile dayanmayan, yalnız insanların hayallerinin bir mahsulü olan bir varsayımdan kaynaklanmaktadır.

Muhakkik alimlerimiz bu tür hayallere prim vermemişlerdir.

Şunu da belirtelim ki, “Hz. Peygamberin gerçekten evli bir kadınla evlenmek isteyebileceği ve kocasının onu boşamak zorunda olacağı” manasını anlamak yerden göğe yanlıştır.

Hz. Peygamberin haşa- böyle bir şeye tevessül etmesi, İslam dininin ruhuna taban taban zıt  bir davranış olur.

Bu (33/50) ayette Hz. Peygamberin, kimleri nikahlayabileceği ifade edilmekle beraber, Surenin 52. ayetinde bundan böyle hiç bir kadınla evlenmesinin caiz olmadığı hükmü de getirilmiştir.

Böyle bir hususu seslendiren kimsenin maksadı şudur: “Hz. Peygambere itaat etmek farzdır. Buna bir çok ayet işaret etmiştir. Hatta Farz-ı muhal şayet kendisi evli olan bir kadınla evlenmeyi düşünse, kocasının onu bu emrine itaat etmesi için karısını bile boşaması gerekir.”

Bu tamamen Hz. Peygambere itaat etmenin zorunluluğunu gösteren çok şaz/muhal, imkânsız bir uç örnektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun