“Allah’ın Resülü’nün yanında idik. Temiz su istedi, elini suya daldırarak abdest aldı, biz de Onu gözledik, hemen artan sudan içmeye çalıştık..." Bu hadis sahih midir?

Tarih: 15.08.2012 - 01:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Allah’ın Resülü’nün yanında idik. Temiz su istedi, elini suya daldırarak abdest aldı, biz de Onu gözledik, hemen artan sudan içmeye çalıştık. Bunun üzerine Allah’ın Resülü şöyle dedi:

- Bunu size yaptıran nedir?

- Allah ve Resülüne olan sevgimiz, dedik. Şöyle buyurdu:

- Eğer Allah ve Resulüne olan sevginizi göstermek istiyorsanız emanete ihanet etmeyin, konuştuğunuzda doğru söz söyleyin ve etrafınızdakilerle güzel komşuluk yapın.” (Taberani)

- Peygamberimiz (asm) buna izin vermemesine rağmen, sakal-ı şerifin sahabeler tarafından toplanmasına izin vermesinin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela, Taberanî hadisi rivayet ettikten sonra, “Bu rivayette Ubeyd b. vakıd teferrüd etmiş.” demekle, hadisin zayıflığına işaret etmiştir.(bk. Taberanî, el-Evsat, 6/320)

Hafız Heysemî de Ubeyd b. Vakıd’in zayıf bir ravi olduğunu belirtmiştir.(bk. Zevaid, IV/145).
 
İkincisi, bu hadisin ifadesinden Hz. Peygamber (asm)'in bu konuda ashabına kesin olarak izin vermediği anlaşılmaz. Burada sadece onların niyetleri sorgulanmış, Allah ve Resulünün sevgisini kazanmanın daha güzel bir yolu gösterilmiş, sosyal hayatta çok önemli olan üç husus ders verilmiştir.
 
Soruda, hadisin tercümesinde yer alan “Eğer Allah ve Resulüne olan sevginizi göstermek istiyorsanız.” ifadesinin doğrusu: “Eğer Allah ve Resulünün sizi sevmelerini istiyorsanız...” şeklindedir. Hadisin asıl Arapça metninde böyle geçiyor.
 
Sakal-ı şerifin sahabeler tarafından toplanmasına izin vermesinin bir hikmeti, özellikle sahabe neslinden sonra gelen müminlerin Resulullah’ı görme iştiyaklarını bir nebze de olsa, ondan bir parçayı görmekle tatmin etmek ve hırka-i şerif veya sakal-ı şerif gibi bir vesile ile Hz. Peygamberle irtibatlarını kuvvetlendirmek ve bunu devam ettirmek olabilir.
 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun