Peygamber Efendimizin saç-ı şerifinin yıkanması uygun mudur?

Tarih: 03.01.2015 - 12:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sosyal medyada görüyoruz. Abudabi'de Ensari cemaati emirinin evlerinde düzenlenen Peygamber Efendimizin Saç-ı Şerifinin törenlerle yıkanması merasimi yapılmakta, bu durum caiz midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Sakal-ı Şerif" ya da "Lıhye-i şerif"; şerefli ve mübarek sakal anlamında Hz. Peygamber (asm)'in sakalı için kullanılan bir tabirdir. Hz. Peygamber (asm), tıraş olurken kestiği sakal ve saç telleri bazen sahabelerin teberrüken aldıklarını hadis kaynakları rivayet etmektedir.

Bununla beraber Efendimize (asm) ait her şeyi titizlikle muhafaza eden sahabeler, Efendimiz (asm) tıraş oldukça sadece sakallarından değil saçından kesilen mübarek tüyleri de muhafaza etmişlerdir. Mesela Enes b. Malik'in rivayet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz (asm) tıraş olurken sahabiler onun etrafında dolaşarak o kılları büyük bir coşkuyla toplamışlar, Peygamberimiz de buna ses çıkarmamış, yani yasaklamamıştır. (Müslim, Fezail, 75)

Sakal-ı şerif tabiri, Hz. Peygamber (asm)''in saç ve sakalından günümüze kadar ulaşmış olanların, belirli gün ve gecelerde ziyaret edilmesi manasına da gelir.

Peygamber Efendimiz (asm) sakalını bir tutamdan fazla uzatmamış, uzatılmamasını da tembih etmiştir. Özellikle veda haccından sonra kesilen saç ve sakalı bazı sahabiler tarafından alınarak teberruken saklanmış, daha sonra da çeşitli memleketlere dağıtılmıştır.

Ancak, her ziyaret edilen sakalın veya saçın kimler tarafından kimlere devredildiği tarzında ilk günden bugüne ulaşan bir şecere tutulmasına imkan olmadığı da açıktır.

Dolayısıyla soruda belirttiğiniz şekildeki uygulamada mevcut saçların veya sakal tellerinin kime ait olduğu kesin olmamakla beraber, yapılan yıkama töreni bid'at ve hurafeye sebep olmadığı, Hz. Peygamber'i hatırlama/anmaya yönelik olduğu sürece yapılabilir.

Şunu da ifade etmek gerekir ki, tarihte Peygamberimiz (asm)'e ait hatıraların ziyaretleri, Müslümanların, O'na besledikleri derin sevginin belirtisi olarak bir gelenek tarzında ortaya çıkmıştır.

Özet olarak, gerek sakal-ı şerif olsun, gerekse saçı veya kendisine ait bir başka hatırası olsun, bunları ziyaret, Hz. Peygamber (asm)'e olan sevgi, saygı ve hürmetimizi kuvvetlendirmekte ve ona salavat okunmasına vesile olmaktadır. Bilinçli olarak yapıldığı ve dini bir kural derecesine getirilmediği sürece, herhangi bir günah ya da dinen yasak unsuru taşımamaktadır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun