“Yâ Rab, benim eşyalarımı tapınak vasıtası yapma!.." şeklinde bir Hadis-i Şerif var mıdır? Varsa Peygamberimize ait olan kutsal emanetler buna girer mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kaynaklarda böyle bir hadis rivayetine rastlayamadık.

Bir hadiste şu ifadeler yer almaktadır:

“Allah’ım! Benim kabrimi -ona doğru namaz kılınan- bir tapınak yapma...” (Kenzu’l-Ummal, 2/210),

diğer bir rivayette

“Allah’ım! Kabrimin bir tapınak haline getirilmesinden sana sığınırım.”(Zevaid, 2/28).

Şayet sorudaki gibi sahih bir hadis olsa bile, sakal-ı şerif, hırka-i şerif gibi mukaddes emanetler bu konuma girmez. Çünkü, hiçbir mümin bunlara tapmaz. Bunlar Hz. Peygamber (asv)'in birer hatırası olarak sevgi, saygı görmekte ve görmelidir de.

Resulullah (asv)’ın saçını, sakalının saçlarını bu güne taşıyan sahabelerdir. Eğer onlar bunları saklamasalardı, bunların bize kadar gelmesi mümkün olamazdı. Sahabenin bunları sakladıklarına dair bilgiler bir çok siyer ve tarih kaynaklarında yer almaktadır.

Sahabenin bunları saklaması, Resulullah (asv)’ın gözleri önünde cereyan etmiş ve o da buna izin vermiştir. (bk. Müslim, Fezâil, 75 (IV, 1812, h. No: 2325); el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, III, 261)

O halde, mukaddes emanetlere rağbet etmenin, onları ziyaret etmenin takrirî / Hz. Peygamber (asv)'in onayından geçmiş bir sünnet olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer bir konu ise; bu sakal-ı şeriflerin ziyaretinin bid’at olup olmadığı konusudur.

Bu ziyaretler Efendimizi (asv) hatırlamaya, salat-ü selam getirmeye ve sevgisini kalplerde yeniden yaşamamıza vesile olduğundan, vesilelik cihetine bakılmalıdır. Burada ziyaret ve hürmet sakal-ı şerife değil, Efendimiz (asv)'e yöneliktir. Dolayısıyla aksine bir delil olmadığı sürece bu sakal-ı şeriflerin Efendimiz (asv)'e ait olduğuna dair ümmetin bir inancı varsa, bu ziyaretler vesilesi ile Efendimiz (asv) hatırlanır ve salavata vesile olunur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
BENZER SORULAR
UYGULAMALAR