Hz. Muhammed'in sünnetinin, hükümleri belirlemedeki kaynak değeri nedir?

Tarih: 24.02.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

-  Hz. Peygamber (asm) bir şeyi haram kılarken, hangi kriterleri göz önünde bulundurmuştur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sünnetin, Kur'ân-ı Kerim'den sonra, ikinci asli delil olduğunda görüş birliği vardır. Bu yüzden Hz. Peygamber (asm)'e nispeti sabit ve sahih olan sünnetin / hadisin gereğine göre amel etmenin vücubu üzerinde bütün bilginler ittifak etmiştir.

Onlar bu konuda Rasûlüllah (asm)'a itaatı emreden, onu sevmenin Cenab-ı Hakkı sevmek olduğunu bildiren, ona karşı gelenlere şiddetli tehditler bildiren âyetlere dayanırlar.

Sünnet, Kur'ân'ın mücmel veya müşkil olan, yani kapalı ve anlaşılması güç olan lafızlarını açıklar. Meselâ; "Namazı kılın, zekâtı verin" emrinde namaz ve zekâtın neden ibaret olduğu, şartları, miktar ve ifa şekilleri yer almaz. İşte mücmel olan bu terimler sünnet tarafından açıklanır.

Yine; "Ramazanda, sabahın beyaz ipliği siyah iplikten ayrılıncaya kadar yeyin, için..." (Bakara, 2/187) buyuruluyor. Hz. Peygamber (asm) buradaki beyaz iplikten sabahın aydınlığının, siyah iplikten gecenin karanlığının kastedildiğini bildirmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

SÜNNET 

Sünnetin bağlayıcılığı, örnek alınması ve kaynağının vahiy olup olmadığı konusunda detaylı bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun