Sakalını tarayan belalardan emin olur, anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 09.12.2014 - 00:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Çeşitli kaynaklarda aşağıdaki bilgiler veriliyor, bu hadisler sahih kaynaklarda geçiyor mu?
- Sakalımızı nasıl taramalıyız. Ayakta tarayana borç biner v.b dendiği için bende biraz evhama düştüm ve anlam veremdim bilgi verirseniz, teşekkür ederim.

“Ayakta taranan kimse borca boğulur.”
“Abdest aldıktan sonra sakalını taramak, fakirliği giderir.”
“Sakalını her gece tarayan kimse çeşitli belâlardan emîn olur, ömrü artar”
(Hadisi Şerif) buyurulmuştur. (bk. Sûfîzâde, Mecmaü’l-Âdâb, s. 22.)
- İmam Vehb (Radıyallahu Anh) buyurmuştur ki: Sakalını susuz tarayanın derdi artar, suyla tarayanın sıkıntısı eksilir, pazar günü tarayanın neşesi artar, pazartesi günü tarayanın Allah-u Tealâ dileğini yerine getirir, salı günü tarayanın bolluğunu artırır, çarşamba günü tarayanın nimetini ziyade eder, perşembe günü tarayanın hasenatı (sevapları) nı artırır, cuma günü tarayanın sürürünü (sevincini) artırır, cumartesi günü tarayanın da kalbini çirkinliklerden tertemiz eder. Ayakta tarayana borç biner, oturarak tarayandan Allah'ın izniyle borç gider. (Süyûtî, El Havi lilf etâvâ: 2/94, Nüzhetül Mecalis:2/60)
- Başını ve sakalını her gece tarayan çeşitli belâlardan kurtulur ve ömrü ziyade olur. Taranmaya devam edin çünkü o, fakirliği giderir, her sabah sakalını tarayana o (tarama) akşama kadar eman (güvence) olur. Çünkü sakal erkeklerin süsü ve yüzün güzelliğidir. (Süyûti, El Havi lil fetâvâ: 2/94)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Suyutî’nin bildirdiğine göre, sakalı tarama esnasında bir duanın okunmasıyla ilgili bir rivayet yoktur. (bk. Suyutî, el-Havî, Lil Fetava, Beyrut, 1424/2004, 1/463)

b) "Hz. Peygamber sakalını yağ -su- ile tarardı." (Suyutî, el-Havî, Lil Fetava, a.y)

Bu hadis rivayeti zayıftır. (bk.Sisiletu’l-Ahasi’d-Daife,5/380)

Bu konudaki sahih bir rivayet şöyledir: 

“Resulullah abdest alırken, sakalını su ile sıvazlardı." (Mucmau’z-Zevaid, h. no:1201)

İmam Ahmed’in bu rivayeti sahihtir. (Mucmau’z-Zevaid, a.y)

c) Ubey b. Kâb’tan gelen rivayete göre, Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Kim her gece sakalını tararsa, her türlü beladan muaf olur ve ömrü uzar.” (Suyutî, el-Havî, Lil Fetava, 2/46) Bu rivayet uydurmadır. (bk. Zehebi, Telhisu’l-Mevduat, 1/266)

Benzer bir rivayette de şöyle denilmiştir: “Kim sabahladığında sakalını tararsa, o gün akşama kadar güvende olur.” Bu rivayet de uydurmadır. (bk. Aclunî, 2/315)

d) "Kim kaşlarının üzerine tarağı geçirirse (kaşlarını tararsa) veba hastalığından muaf kalır.” (Suyutî, el-Havî, Lil Fetava, 2/46) Bu rivayet de uydurmadır. (bk. Aclunî, 2/315)

e) Resulullah’tan değil, Vehb (b. Münebbih)in kendi sözü olarak verilen bilgilerde: “Sakalını su kullanmadan tarayanın gam-kederi artar. Su ile tarayanın ise gam-kederi eksilir. Allah, Pazar günü sakalını tarayanın neşesini/dinçliğini artırır. Pazartesi tarayanın ihtiyaçlarını giderir. Salı günü tarayana rahatlık ve bolluk verir. Çarşamba günü tarayana nimeti arttırır. Perşembe günü tarayanın hasenatını/iyiliklerini, arttırır. Cuma günü tarayanın sevincini arttırır. Cumartesi günü tarayanın kalbini kötülüklerden temizler. Sakalını ayakta tarayan borca girer. Oturarak tarayanın borcu biter.” (Suyutî, el-Havî, Lil Fetava, 2/46)

“Sakalını ayakta tarayan borca girer.” ifadesi uydurmadır. (bk. İbnu’l-Cvezi, el-Mevduat, 3/54)

Burada geçen diğer ifadelerin tahliline rastlayamadık. Ancak bunlar da zayıf veya uydurma olabilir. Ayrıca tekrar edelim ki bu söz Peygamberimiz (asm)'e ait değildir, Vehb b.Münebbih’in kendi ifadesidir.

f. Peygamberimiz (asm), saç ve sakalına yağ ve koku sürerek düzenli ve bakımlı olmaya özen göstermiş (Nesâî, Hac, 42), saçı sakalı dağınık olanları uyarmış ve kendilerinden bu durumu düzeltmelerini istemiştir. (Muvatta, Şa’r, 7)  

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun