Kabak yemeğine "Peygamber yemeği" denilmesinde bir sakınca var mı?

Tarih: 20.03.2022 - 18:19 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kabak yemeğine "Peygamber yemeği" denilmesinde bir sakınca yoktur.

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz döneminde sebzelerden yenildiği, bunlardan biri olan kabak yemeğinin o dönemde yapıldığı, hadislerde yer aldığı şekliyle Hz. Peygamber’in kabak yemeğini sevdiği anlaşılmaktadır.(1)

Hz. Enes de Peygamber Efendimizin (asm) bir terzi tarafından davet edildiği bir yemekte kabak ve et bulunan yemek takdim edildiğini, Hz. Peygamber’in tabağın etrafında kabakları araştırdığını,(2) bunun üzerine Peygamber’in önüne kabakları yaklaştırdığını anlatmıştır.(3)

Bu olay sebebiyledir ki, başka bir sahabe Hz. Enes’in kabak yediğini ve Peygamber’in (asm) kabağı sevmesinden ötürü kendisinin de çok sevdiğini söylediğini anlatmıştır.(4)

Yine Hz. Peygamber’in (asm) yanına gelen ve kabağı tanımayan sahabe, onun ne olduğunu sormuş, Peygamber de kabak olduğunu ve kabakla yemeklerini çoğalttıklarını söylemiştir.(5)

Bu rivayetten, Peygamber Efendimizin (asm) evinde birçok yemeğe kabak katıldığı anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber de Hz. Aişe validemize yemeğe kabağı bol koymasını, kabağın üzgün kalbi yumuşattığını söylemiştir.(6)

Habeşistan veya komşu ülkelerden birisinin kralının oğlu olup, Hz. Peygamber (asm) döneminde Müslüman olduğu rivayet edilen Ebu Nizer isimli sahabinin Hz. Ali’ye, içinde kabak bulunan yemek yaptığı rivayet edilmektedir.(7)

Dipnotlar:

1) İbn Mace, Etime, 35.
2) Ahmed b. Hanbel, 3/160, 204, 252; Buhârî, Etime, 3; Müslim, Eşribe, 21; İbn Mâce, Et’ime, 36; Ebû Dâvud, Et’ime, 21; Tirmizî, Et’ime, 42.
4) Tayalisi, s. 266; Ahmed b. Hanbel, 3/108, 174, 264; Dârimî, Et’ime, 19; İbn Mâce, Et’ime, 36.
5) Abdurrezzak, 10/449; İbn Sad, I, 392; Tirmizî, Taam, 40; İbn Asakir, 4/242.
6) İbn Mâce, Etime, 26.
7) Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ, 7/330. Ayrıca bk. Sevim Demir Akgün, Hz. Peygamber Döneminde Yemek Kültürü, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2007.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun