Peygamberimizin nikahlandığı halde boşandığı hanımı var mıdır?

Tarih: 09.03.2008 - 10:30 | Güncelleme:

Soru Detayı
Peygamberimizin nikahlandığı halde boşandığı hanımı var mıdır?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimizin (asm) nikahlayıp zifafa girdiği eşlerinden boşadığı yoktur.

Ancak, bazı tarih kitaplarında, Hz. Peygamber’e nikahlandıkları halde zifafa girmeden boşadığı iki kadından bahsedilir:

1. Bunlardan birisi Mekke Fethi öncesi kendine nikâhladığı kinde kabilesinden Müleyke’dir. Rasulullah, bu hanım kendisinden korunmak isteyince zifafa girmeden ondan ayrılmıştır. (Bk. Diyarbekri, Tarihu’l- Hamis, II, 117)

2. Esma bint-i Numan. Bunun babası hicretin dokuzuncu yılında Medine’ye gelip Müslüman olmuş ve kızını Hz. Peygambere nikâhlamıştır. Bu da kendisi ile zifafa girilmeksizin Hz. Peygamber tarafından boşanmıştı. (Geniş bilgi ve kaynaklar için bk. Sarıcık, Murat, Hz. Muhammed’in Çağrısı, Medine dönemi, Nesil yayınları, İstanbul 2009, s. 558- 559)

Ancak, bu bilgileri sahih hadis kaynaklarında bulamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun