Hz. Hatice’nin kırk yaşında olduğunu gösteren kesin bilgiler yok mudur?

Tarih: 11.04.2018 - 01:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz (asm)’in eşlerinin yaşları ile ilgili sorularım…
Not: Bu soruları art niyetle sormuyorum.
1. Hz. Hatice’nin kırk yaşında olduğunu gösteren kesin bilgiler yok mudur?
2. Peygamber Efendimiz (asm)’in eşleri olan Hz. Hafsa binti Ömer, Hz. Ümmü Seleme, Hz. Ümmü Habîbe, Hz. Safiyye binti Huyey, Hz. Zeynep binti Huzeyme, Hz. Cüveyriye, Hz. Meymune, Hz. Mâriyetü’l-Kıbtiyye Peygamber Efendimizle evlendiklerinde yaşları kaçtır?
3. Peygamberimiz (sav)’in hiçbir eşinin evlilik yaşı kesin olarak belli değil midir?
-  Yani belki de eşlerinin evlilik yaşı bilinenden çok daha küçük olabilir mi?
- Bu durum Hz. Peygamber (asm)’in genel olarak bütün hanımlarının kırk yaşın üzerinde elli, altmış yaşlarında olduğu görüşü ile çelişmez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Hatice'nin kırk yaşında Hz. Peygamber (asm) ile evlendiğini gösteren bilgiler İslam tarihi kitaplarında yer alır. (Kaynaklar için bk. Murat Sarıcık, Hz. Muhammed'in Çağrısı Mekke Dönemi, Nesil Yayınları, İstanbul 2006, s. 52- 56)

Hz. Hatice'nin, Hz. Peygamber (asm) ile evlendiğininde onun otuz yedi (Zübeyr b. Bekkar, s. 33) veya yirmi sekiz (İbn Sa‘d, VIII, 17) yaşında olduğuna dair rivayetler zayıf kabul edilmiştir.

Rasulullah'ın, yukarıda adları geçen hanımları kendisiyle evlendiklerinde yaşları şöyleydi:

- Hz. Hafsa: Hicretin üçüncü yılı (624) Hz. Peygamber (asm)'le evlendi. Evlendiğinde yaşı: 22.

- Zeyneb binti Huzeyme: Hicretin üçüncü yılı (624) Hz. Peygamber (asm)'le evlendi. Evlendiğinde yaşı: 30.

- Zeyneb binti Cahş: Hicretin beşinci yılı (627) Hz. Peygamber (asm)'le evlendi. Evlendiğinde yaşı: 35.

- Safiyye binti Huyey: Hicretin yedinci yılı (628) Hz. Peygamber (asm)'le evlendi. Diyanet İslam Ansiklopedisinde muhtelemelen 610 yılında doğduğundan söz edilir. Buna göre hicretin yedinci yılında evlendiğinde yaşı: 18.

- Ümmü Seleme: Hicretin dördüncü yılı( 626) Hz. Peygamber'le evlendi. Evlendiğinde yaşı: 44.

- Ümmü Habibe: Hicretin yedinci yılı( 628) Hz. Peygamber (asm)'le evlendi. İslamın gelişinden 17 yıl önce doğmuştu. Hicretin yedinci yılında yani 628'de evlendiğine göre evlendiğinde yaşı takriben: 44-45.

- Hz. Cüveyriye binti Haris: Hicretin beşinci yılında (626-627) Beni Mustalık Gazası sonrası Rasulullah (asm)’la evlenmiş bir duldur. Beni Mustalık kabilesi reisinin kızıydı. Ve kocası aynı gazada Müslümanlarca öldürülmüştü. Yirmi yaşında dul kaldığı ve aynı yaşta Hz. Peygamber (asm)'le evlendiği farz edilirse, M. 606 veya 607’de doğmuş olur. 

- Meymûne (Berre) bint el-Hâris b. Hazn el-Hilâliyye (ö. 51/671), Hz. Peygamber (asm)’in son olarak evlendiği hanımıdır.

590 yılı civarında doğdu. Hicretten önce İslâmiyet’i kabul eden Meymûne’nin, Hz. Peygamber (asm)’in evlenme niyetini öğrenince kendini ona hibe ettiği, kendisini Peygamber’e hibe eden mümin kadının evliliğini Peygamber de onu nikâhlamayı dilediği takdirde, sadece Peygamber’e mahsus olmak üzere onaylayan âyetin (Ahzâb, 33/50) bu olay üzerine indiği, Resûl-i Ekrem (asm)’in ona 500 dirhem mehir verdiği ve bundan sonra bir daha evlilik yapmadığı rivayet edilmektedir.

Buna göre, Hz. Meymûne (Berre) validemiz yaklaşık 40 yaşlarındayken Peygamber Efendimiz (asm)'le evlenmiştir.

Hz. Mariye: Hicretin yedinci yılı (628) Hz. Peygamber (asm)'le evlendi. Evlendiğinde yaşı şudur demek mümkün değil, çünkü doğum tarihi bilinmiyor. Yalnız Rasulullah'a genç yaşta hediye edilen bir cariye olduğuna göre ihtiyar olmamalı.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamber Efendimizin zevceleri kaç tanedir; çok evlenmesinin ...
Peygamberimiz'in yaşlı hanımlarla evlendiği belirtiliyor ...
Peygamberimizin hanımları hakkında bilgi verir misiniz?

Bu evliliklerle ilgili bilgi için bk:

- Murat Sarıcık, Hz. Muhammed'in Çağrısı- Medine Dönemi, Nesil Yayınları İstanbul 2009, s. 117, 118, 157, 159, 166,168, 321-323, 342-344, 359-361, 379.
- Diyanet İslam ansiklopedisinden "Mariye, Safiyye ve Ümmü Habibe" maddeleri.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun