Hz. Ayşe hicret ettiğinde, babasının mı yoksa Peygamberimizin mi evine inmiştir?

Tarih: 23.05.2014 - 10:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Ayşe hicretten kaç ay sonra Medine’ye hicret etmiştir?
- Mescidi Nebevi 7-8 ayda inşa edildiğine göre, Mescid-i Nebevinin inşasından sonra mı hicret etmiştir, yoksa bundan önce mi?
- Kaynaklar bu konuda ne diyor, bu konuda hadisler var mı? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ayşe’nin Peygamberimiz (asm)'den kaç ay sonra hicret ettiği konusunda net bir bilgi bulamadık. Ancak Medine'ye hicret ettiğinde babasının evine indi. Daha sonra da kendisi hicret etmeden önce yapılmış olan ve Mescid-i Nebeviye bitişik bulunan odaya gelin gitmiştir.

Hz. Ayşe’nin Hz. Peygamber (asm) ile nikâhı hicretten önce Mekke’de kıyılmıştı. Ancak henüz düğün olmamıştı ve Hz. Ayşe babasının evinde kalıyordu.

Hz. Ayşe’nin babası Hz. Ebu Bekir Resûl-i Ekrem ile daha önce hicret ettiği için, aynı yıl (622) annesi, ağabeyi Abdullah, kız kardeşi Esmâ, Hz. Peygamber (asm)’in hanımı Sevde, kızları Fâtıma ve Ümmü Külsûm ile birlikte Medine’ye hicret etti ve babasının evine indi.

Hz. Aişe önceleri Medine’nin havasına alışamadığı için babası gibi rahatsızlandı. Ancak kısa bir süre sonra sağlığına tekrar kavuştu. Hicretin 2. yılı Şevval ayında (Nisan 624, iki bayram arasında) Hz. Peygamber (asm) ile evlendi. (Zehebî, 2/141-142)

Düğün tarihini hicretin 1. yılı Şevval ayı (Nisan 623) olarak kabul edenler de vardır.

Hz. Ebû Bekir, düğünü neden geciktirdiğini Hz. Peygamber (asm)’e sormuş, mehir parasını temin edemediği için tehir ettiğini öğrenince, ihtiyacı olan 500 dirhemi ona ödünç vermişti.

Konuyla ilgili Hz. Ayşe’nin verdiği bilgiler şöyledir:

"Resûlullah Aleyhissalatü vesselam; Medine'ye hicret ettiği zaman, bizi ve kızlarını Mekke'de bırakmıştı.

Medine'den, azadlı kölesi Zeyd b. Harise ile Ebu Râfi'i, iki deve ve bir de ihtiyaç duyacakları şeyi satın almak üzere, Ebu Bekir'den aldığı 500 dirhem harçlıkla birlikte bize, Mekke'ye gönderdi.

Ebu Bekir de Abdullah b. Uraykıt'ı iki veya üç deve ile onların yanına katıp zevcesi annem Ümmü Rûman'ı, beni ve kız kardeşim Esma’yı (ki, Zübeyr b. Avvam'ın zevcesi idi) bindirerek göndermesini Abdullah b. Ebu Bekir'e yazdı, emretti.

Medine'den, konuşa konuşa yola çıktılar. Kudeyd'e geldikleri zaman, Zeyd b. Harise, o 500 dirhemle üç deve daha satın aldı.

Talha b. Ubeydullah'a rastladılar. O da Ebu Bekir'in ev halkı ile birlikte Medine'ye hicret etmek istiyordu. Hep birlikte yola çıktık.

Ebu Rafi' Fâtıma'yı, Ümmü Külsûm'u ve Sevde binti Zem'a'yı; Zeyd de Ümmü Eymen'i ve oğlu Üsâme'yi bindirip yola çıktı.

Hep birlikte konuşa konuşa Mina mevkiinden Beyz'a ulaştığımız zaman, devem kaçtı.
Ben Mahfe'nin içindeydim, annem de yanımda idi.
Annem: 'Eyvah kızcağım! Eyvah gelinciğim!' diyerek çırpınıyordu.
Yüce Allah devemizi döndürüp, bizi devemize ve selamete kavuşturdu.
Nihayet, Medine'ye geldik.
Ben Ebu Bekir'in ev halkı ile birlikte idim,
O zaman, Mescid ve Mescid civarındaki odalar yapılmış bulunuyordu.
Resûlullah Aleyhissalatü vesselamın ev halkı kendi odalarına indiler.

Biz de Ebu Bekir'in evinde bir müddet oturduk.
Sonra, Ebu Bekir: 'Yâ Rasûlallah! Ehlinle evlenmekten seni alıkoyan nedir?' diye sordu.
Resûlullah Aleyhissalatü vesselam: 'Mehrdir’ dedi.

Bunun üzerine, Ebu Bekir, mehr olarak on iki buçuk ukiyye (500 dirhem) gönderince, Resûlullah Aleyhissalatü vesselem Şevval ayının içinde benimle evlendi." (bk. İbn Sa'd, Tabakâtü'l-kübrâ, 8/58-63; İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, 4/293)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun