Kasva'yı kim öldürmüştür?

Tarih: 23.02.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- "Dünyanın en bedbahtı Hz. Ali'nin sakalını kana bulayandır." diye bir hadis var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ebu Bekir (ra) Kasva isimli deveyi dört yüz dirheme satın almış ve aynı bedelle Peygamberimize (asm) devir etmişti. Hz. Ebu Bekir (ra)’in bu deveyi hediye ettiği de rivayet edilir.

Peygamber Efendimiz'in (asm) hayatındaki önemli hadiselerde Kasva'nın adı geçmiştir. Bunlardan bazıları:

- Maide Suresi Rasulüllah (asm)'a bu devenin üzerindeyken nazil olmustur.
- Peygamber Efendimiz (asm), Medine'ye onun sırtında hicret etmiştir.
-
Mescid-i Nebevi onun çöktüğü yere yapılmıştır.
- Peygamber Efendimiz (asm), Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı sefere yine Kasva ile çıkmıştır.
- Veda hutbesini de onun sırtında irad etmiştir.
- Bedir zaferinin müjdesini Medine’ye Zeyd bin Harise onunla götürmüştü.

Kasva, Hz. Ebu Bekir (ra)'in halifeliği zamanında otlağa bırakıldı ve orada kendi hâlinde yayıla yayıla öldü.

Bir rivayette şöyle denilmiştir:

“İnsanların en şakisi / en kötüsü şu üç kişidir: Semud kavminin (Hz. Salih’in) devesini kesen, Âdem’in çocuklarından kardeşini öldüren ve Ali’nin katili.” (bk. Mecmau'z-Zevaid, III, 153).

Ayrıca Peygamber Efendimiz (asm) Hazret-i Ali (ra)’ye, “Senin sakalını senin başının kanıyla ıslattıracak bir kişi...” diyerek Hz. Ali (ra)'in şehit edileceğini haber vermiştir. Hz. Ali (ra)’in de bu kişiyi tanıdığı rivayet edilir. (el-Hâkim, el-Müstedrek, 3/113; Müsned, 1/102, 103, 148, 156)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun