Kadın kocasından kumasını boşamasını isterse nikahı geçerli olmaz diye bir hadis var mıdır?

Tarih: 16.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Çok evliliğe İslamın bakışı nasıldır?
- Hz. Ali (ra)'in ikinci evliliğine Peygamberimiz (asm) neden izin vermemiştir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kaynaklarda “Eğer ilk kadın kocasından kumasını boşamayı dilerse, onun nikâh helal olmaz.” şeklindeki bir hadise rastlayamadık.

Böyle bir isteğin vebal getireceği kesin olmakla beraber, söyleyenin nikahını helal kılmaması diye bir hüküm doğru değildir. İslam fıkıh kitaplarında böyle bir hüküm söz konusu değildir.

Hz. Ali (ra)’in (Ebu Sufya’nın kızı değil), Ebu Cehil’nin kızıyla evlenmek istediğine dair bazı rivayetler vardır. Şayet bunlar sahih ise, Hz. Peygamber (asm)'in buna izin vermemesi, hususî bir tasarrufudur. Kendi kızıyla baş düşmanı Ebu Cehil gibi en büyük bir dinsizin kızının bir arada olmasını istememesi son derece doğaldır. Hatta kzına kumanın gelmesini istememesi de doğaldır. Bu hususi tasarruf, bütün insanlar için vazedilen bir hüküm değildir.

Çok evliliği -açık ifadeyle- teşvik eden hadisler söz konusu değildir. Bu husus da ayrıca dikkate alınması gereken manidar bir noktadır.

Çok evlilik konusunda öncelikle birkaç noktayı belirtmekte fayda vardır:

a. Çok evliliğe izin vermeyenlerin kadınları nasıl erkeklerin oyuncağı haline getirdiği, hayat kadınları diyerek kadınların hayatını söndürdüğü, onurlarını kırdığı, aklıselim sahibi insanların meçhulü değildir.

b. İslam dini çok evliliği icat etmemiştir. İslam’dan önce var olan ve adeta sınırsız olan şeklini dört ile sınırlandırmıştır.

c. Evlilikten en büyük maksat, özellikle Allah’ın maksadı, insan neslini üretmektir. Bu üretimin çok olması arzulanan bir husustur. Hz. Peygamber (a.s.m) de “Evlenin çoğalın, kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizinle övünürüm.” buyurmuştur. Neslin çoğalması ise, bilakis çok evliliği gerektirmektedir. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla, Hz. Ebu Bekir (ra), Hz. Ömer (ra) ve Hz. Ali (ra), Allah'a kulluk yapan ve Hz Peygamber (a.s.m)'e ümmet olan neslin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla çok evlilik yapmışlardır. 

d.  Çok evlilik tarih boyunca -bazı duygusal kıskançlıklara neden olmakla beraber- her zaman kadınlar tarafından tolere edilmiştir. Bu gün bile, birinci kadının varlığından haberdar olduğu halde, evli erkeklerle evlenen kadınların varlığı bunun reddedilmez delilidir. 

e. Bununla beraber, Kur’an’da çok evlilik teşvik edilmemiştir. Çok ağır hastalıkların olması, savaşlarda erkeklerin ölmesinden doğan kadın nüfusunun çok olması gibi ikinci evliliği gerektiren şartların her zaman oluşacağını bilen Allah tarafından yalnız ruhsat verilmiştir.

Bu ruhsatın suistimal edilmemesi için adalet gibi ağır bir ölçü getirilmiş ve:

“Eğer eşleriniz arasında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla yetinin.” (Nisa, 4/3)

mealindeki ayetin ifadesiyle, bir tek kadınla evlenmeye özellikle vurgu yapılmıştır.  

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun