Buhari’de geçen “Ümmetimin en hayırlıları en çok evlenenleridir.” anlamındaki Peygamber sözü neden gizleniyor?

Tarih: 13.05.2012 - 10:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı sahabiler neden yüzlerce evlenmiştir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İslam kaynakları dünyanın her tarafında herkese açık bir şekilde bulunmaktadır. Bu sebeple; “Buharide geçen ‘Ümmetimin en hayırlıları en çok evlenenleridir.’ anlamındaki Peygamber sözü neden gizleniyor?" sorusu çok anlamsızdır.

- Kaldı ki, Buhari’de “Ümmetimin en hayırlıları en çok evlenenleridir." manasına gelen herhangi bir bilgiye rastlayamadık.
 
- Şu bir gerçektir ki, İslam dini çok evliliği icat etmemiştir. İslam’dan önce var olan ve adeta sınırsız olan şeklini dört ile sınırlandırmıştır.
 
- Evlilikten en büyük maksat, özellikle Allah’ın maksadı, insan neslini üretmektir. Bu üretimin çok olması arzulanan bir husustur. Hatta Hz. Peygamber (asm) de 
“Evlenin, çoğalın, kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizinle övünürüm.” (Kenzu’l-ummal, h. no: 44442)
buyurmuştur. Kuvvetli bir ihtimalle bu hadisin  manası “Ümmetimin en hayırlıları en çok evlenenleridir” şeklinde yanlış algılanmıştır.
 
Neslin çoğalması, öncelikle evlenmeyi gerektirmektedir. Kadınların “annelik” duygusundan aldığı haz her şeyin üstündedir. 
 
- Çok evlilik tarih boyunca -bazı duygusal kıskançlıklara neden olmakla beraber- her zaman kadınlar tarafından tolere edilmiştir. Birinci kadının varlığından haberdar olduğu halde, evli erkekle evlenen kadınların varlığı bunun reddedilmez delilidir.
 
Bununla beraber, Kur’an’da çok evlilik teşvik edilmemiştir. Çok ağır hastalıkların olması, savaşlarda erkeklerin ölmesinden doğan kadın nüfusunu çok olması gibi ikinci evliliği gerektiren şartların her zaman oluşacağını bilen Allah tarafından yalnız ruhsat verilmiştir.
 
- Bu ruhsatın suistimal edilmemesi için adalet gibi ağır bir ölçü getirilmiş ve:
“...eğer eşleriniz arasında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla yetinin...” (Nisa, 4/3)
mealindeki ayetin ifadesiyle, bir tek kadınla evlenmeye özellikle vurgu yapılmıştır.
 
- İslam hiç bir zaman boşanmayı teşvik etmemiş, aksine kötülemiştir.
“Helal olan şeyler arasında Allah’ın en hoşlanmadığı şey boşanmaktır.” (Ebu Davud, Talak, h. no: 2163-64; Kenzu’l-Ummal, h. no: 27871-72).
- Yukarıdaki ayet ve bu hadis-i şeriften açıkça anlıyoruz ki, İslam’da dörtten fazla eşlerle evli olmak caiz değildir. Yeniden evlenmek için eşinden ayrılmak da asla hoş karşılanmamıştır. 
 
Bu sebeple, sahabeler arasında boşanmanın çok olduğunu söylemek mesnetsiz bir iddia olduğu gibi, ilgili ayet ve hadislere de aykırıdır.
 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun