Oruç tuttuğu halde livata (erkek erkeğe ilişki) günahını yapan birine nasıl davranılmalıdır?

Tarih: 17.08.2011 - 00:44 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Bu konuya İslam’ın bakış açısı nedir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

a. Dediğiniz kişinin oruç tutması, imanının varlığının göstergesidir. Bir gözü kör olan kimseye, “diğer gözünü de çıkar at!” demek, ne kadar yanlış ise, herhangi bir günah işleyen bir kimseye “kulluğu bırak, ibadet etme!” demek de o kadar yanlıştır. Umarız ki, ibadetleri onu günahlarından uzaklaştırır.

b. Bu konuda farklı görüşler ve tecrübeler var:

Hz. Ebu Zer gibi düşünenlere göre, bir kimse iyi işler yaptığı zaman sevilmeye, arkadaş edinmeye layık olduğu gibi, kötü işler yaptığı zaman da sevilmemeye, arkadaş edinilmemeye layıktır.

Buna mukabil Hz. Ebu Derda gibi düşünenlere göre, yakınımız, arkadaşımız olan bir kimse kötü de olsa, -onu doğru yola getirmek niyetiyle- onunla arkadaşlığı devam ettirmek gerekir.

Biz de bu ikinci tavrın -özellikle de bu zamanda- daha uygun olduğu kanaatindeyiz.

c. Cinsi sapıklık olarak da bilinen Luticilik hastalığı ciddi bir hastalıktır. İnsanlık onurunu kıran en alçak bir davranıştır. Bu konuda onunla cedelleşerek değil, bu işin bir erkeğe yakışmayan bir sapıklık olduğunu uygun ifadelerle, delillerle, ikna ederek konuşmalısınız.

Burada yapılacak önemli işlerden biri de bir şekilde onu o kötü çevreden kurtarmak ve güzel bir çevre ile tanıştırmaktır.

Bir de işin ehli olan bazı kimselerin sohbetlerine götürmek, eğer mümkünse sohbet eden kimsenin -sezdirmeden- başka konular arasında bu konunun ne kadar kötü olduğunu seslendirmesini sağlamak...

Ayrıca aşağıdaki bilgileri onunla paylaşmak, hem dünyada hem de ahirette büyük bir cezanın olacağını hatırlatmak...

d. İslam’ın bakış açısı şudur:

1. İmam Azama göre, livata günahını işleyen kimseye kırk değneğe kadar sopa vurulur. İmam Şafii’ye göre, livata da zina olduğu için zina haddi tatbik edilir. Yani, bekâr olana yüz değnek vurulur, evli olan ise taşlanarak öldürülür. İmam malik ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre, livata zinadan daha kötü olduğu için, evli veya bekâr fark etmeden livata yapan herkes taşlanarak öldürülür. Nitekim rivayet göre, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“Lut kavminin işini (livata) yapanların ikisini de öldürün.”(Tirmizî, Hudud 24; Ebû Dâvud, Hudud 29; bk. el-Fıkhu’l-İslamî, 6/66)

2. Kur’an’da en çirkin gösterilen kötülüklerin başında livata gelir. Şu ayetlerin mealleri bunu göstermektedir:

“Lût'u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: 'Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz?  Çünkü siz, şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz."(A'raf, 7/80-81).

“Emrimiz gelince, oranın (Lut kavminin) altını üstüne getirdik ve üzerlerine (balçıktan) pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık.”(Hud,11/82).

“Lût'a gelince, ona da hüküm (hakimlik, peygamberlik, hükümdarlık) ve ilim verdik; onu, çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar (o memleketin halkı), gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi.”(Enbiya, 21/74).

“Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz!”(Şuara, 26/165-166).

e. Yumuşak bir üslupla, üzüntünüzü samimi olarak göstermek suretiyle kardeşinizin peşini bırakmayın. Hem fiili hem de kavlî dua edin, inşallah güzel bir sonuç alırsınız.

Konuyu sık sık dillendirmek karşı tarafı bıktırabilir; buna dikkat etmek gerekir.

Unutmamak gerekir ki, hastaya değil hastalığa düşman olmalıyız. Lütufla tedavisine ve ıslahına çalışmalıyız...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun