Koca mesken / ev değiştiriyor ve eşi onunla gelmiyorsa, koca yine eşine nafaka vermekle yükümlü müdür?

Tarih: 22.10.2012 - 14:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Boşanmada nafaka ne kadar olmalı; tam bir miktar belirtir misiniz?

- Ve ayrıca talak vaki olmazsa, koca mesken değiştiriyorsave  zevce onunla gelmiyorsa, bu durumda koca yine eşine ve nafaka vermekle yükümlü müdür?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1.  İslâm, evlilik hayatında kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında, bir takım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını mâkul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevidir. Bu, evlilik akdinden doğan bir sorumluluktur. Kadının zengin veya fakir, müslim veya gayri müslim olması sonucu değiştirmez.

Kur’an’da iddet bekleyen kadına kocasının evinde ikamet etme hak veya yükümlülüğü getiren ve iddet süresince kadına zarar verilmemesini emreden ayetler, bu süre zarfında kadın için nafaka hakkını da öngörmüş olmaktadır:

“Onları (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için (çocuğu) emzirirlerse (emzirme) ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın.” (Talâk, 65/6).

Bu ayetin anlamından hareketle Hanefi mezhebine göre, ric’î ve bâin boşamanın yanı sıra istisnalar olmakla birlikte, fesih iddeti bekleyen kadınların yiyecek, giyecek, mesken gibi ihtiyaçlarının giderilmesi, boşayan kocasına aittir (el-Meydânî, Lübâb, I, 292).

İslam hukukuna göre, kadının kocası üzerindeki nafaka hakkı evlilik süresi ile evlilik sona erdiğinde ise iddet süresi ile kayıtlıdır.

Nafakanın miktarını belirlemede, alimlerin çoğunluğuna göre kocanın ekonomik durumu dikkate alınır. (Zekiyyüddin Şaban, el-Ahkâmü’ş-Şer’iyye fi’l-Ahvâli’ş-Şahsiyye, 324).

2. Beyi / kocası istemesine rağmen aynı evde oturmayan bir kadının nafaka isteme hakkı yoktur. Ancak eşi teberrü kabilinden verirse, bunu alması caiz olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Resmi kanunların, boşanan kadına tanıdığı nafaka hakkını, kadının alması helal midir? Verilen nafaka mehir yerine geçer mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun