Hakimin boşamasının bain talak olmasının nedeni nedir?

Tarih: 20.03.2014 - 12:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Erkek eşini boşamak istemiyorsa, neden bain talak kabul ediliyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mahkeme Kararı ile Ayırma:

 Bu şekildeki ayrılmaların talaktan farklı yönleri vardır. Zira talak kocanın irade ve isteği ile vaki olur, ayırma ise talak veya hul (kadının isteği üzerine kocanın boşaması) gibi istek ve iradeye bağlı yollar fayda vermediği zaman kadının, kocaya rağmen evlilik bağına son vermesine imkân sağlamak için hakimin hükmü ile vaki olur.

Mahkemenin ayırması talak da olabilir, akdi temelinden yok sayan bir fesih de olabilir. Nafaka temin etmeme, ilâ, hastalık, eşler arasındaki geçimsizlik, hapis, kayıplık veya taassüf (doğru yoldan çıkma) gibi sebeplerden dolayı ayırma talak; irtidat ve eşlerden birinin Müslüman olması gibi sebeplerle akit fasit olduğu için ayırmalar da fesihtir.(Geniş bilgi için bk. Zuhayli, İslam Fıkhı, 9/402) Fesih durumunda talak eksilmesi olmaz.

Boşanmaların bazıları bain bazıları ric'i olabilir. Bain talak sayılmasının nedeni, hakimin fiili kocaya nisbet edilir, sanki koca kendisi boşamış gibi kabul edilir. Ayrıca bain talak olmaması durumunda kadının iddeti bitmeden koca dönerse boşanmaya neden olan zarar geri döner.(bk. Zuayli, age., 9/410)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun