İddet süresince mecburi sebepler olmadıkça kadının dışarı çıkması uygun olmaz deniyor, doğru mudur?

Tarih: 24.08.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Boşanma iddeti bekleyen kadının nafakası kocasının üzerine vâciptir. Bu yüzden evden dışarı çıkmaya ihtiyacı yoktur. Âyette şöyle buyurulur:

"Onları (boşanmış kadınları) evlerinden çıkarmayınız ve onlar da çıkmasınlar." (Talâk, 65/1)

Ölüm iddeti bekleyen kadın ise, nafaka yükümlüsü olduğu için, dışarıda çalışma zorunda kalabilir.

İmam Serahsi, kocası ölen kadının gündüz vakitlerinde ihtiyaçları için evden çıkabileceğini söylemiştir. Nitekim Hz. Peygamber (asm) Efendimiz kocası vefat eden bir kadının fetva sormak için dışarı çıkmasını yadırgamamıştır. (1)

Diğer bir olayda ise kocası ölen kadınlar Abdullah b. Mesud’a yalnızlıklarından şikayetçi olunca İbn Mesud gündüzleri onların birbirlerini ziyaret etmelerine izin vererek evlerinden başka yerde gecelememelerini söylemiştir. (2)

Bu hükmün gerekçesi olarak da kadının nafaka sağlamak için gündüzleri dışarı çıkma ihtiyacı zikredilmiştir.

İbn Semaa’nın İmam Muhammed’den aktardığına göre ise kocası ölen kadın evinden başka yerde gece yarısından az bir süre kalabilir. Çünkü kadına haram olan evinden başka yerde gecelemektir ve bu gecelemenin gecenin tamamını kapsamasıdır. (3)

Demek ki, kocası vefat eden kadın iddet beklerken gündüzleri dışarı çıkabilir ve ihtiyaçlarını görebilir. (4)

İlave bilgi için tıklayınız: İHDÂD

Dipnot:
1) Serahsî, Mebsût, 6/32; hadisler için bk. Ebû Davud, Talak, 23; Tirmizî, Talak, 23; Nesâî, Talak, 60; İbn Hibbân, Sahîh, 10/128.
2) Serahsî, Mebsût, 6/32.
3) Serahsî, Mebsût, 6/33.
4) Serahsî, Mebsût, 5/203, 6/33-36; Kasânî, Bedaî, 4/526.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun