Boşanmak isteyen kadınlar, münafıktırlar, cennet kokusu alamazlar, anlamındaki hadiste ne anlatılmak isteniyor?

Tarih: 17.09.2013 - 09:23 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kocasından her ne suretle olursa olsun boşanmak isteyen kadınlar, münafıktırlar. Onlara cennetin kokusu bile haram olur." [Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)] 

- Bu hadiste tam olarak ne anlatılmak isteniyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki ifadeler iki ayrı hadistir.

"Herhangi bir kadın, gereksiz yere, kocasından boşanmayı isterse, cennetin kokusu ona haram olur." (bk. Ebu Davud, Talâk, 18; Ahmet b. Hanbel, 5/277)

"Hul' yapan (kocasından mal karşılığı boşanmasını isteyen) kadınlar münafıktırlar." (bk. Kenzu’l-Ummal, 9/661)

- Bu gibi hadisler, İslam dininin aileyi korumaya yönelik gösterdiği önemi vurgulayan irşat üslubunu taşımaktadır.

İslam’da aile gerçekten kutsal bir kurumdur; geçici değil, sürekli olması gerekir. Bu sebeple, bu yuvayı bozanlara karşı sert ifadeler ve uyarılar yapılmıştır.

"Onlarla (kadınlarla) güzellikle geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız (sabredin). Hoşlanmadığınız bir şeyi Allah, çok hayırlı kılmış olabilir." (Nisa, 4/19)

mealindeki ayette, kocalara yapılan emir ve tavsiyeler bu uyarılardan biridir.

“Evleniniz, fakat (kurduğunuz aile yuvalarını) talâk ile yıkmayınız. Zira ondan arş-ı ilâhî titrer." (Kenzu’l-Ummal, 9/661)

manasındaki hadiste de bu aile yuvasının korunmasına dair -eşlere- yapılan önemli bir uyarı vardır.

“Allah sık sık kadın değiştiren çeşnici erkeklerle, sık sık koca değiştiren çeşnici kadınları sevmez." (Kenzu’l-Ummal, 9/662)

manasındaki hadiste de bu konu işlenmiştir.

Peygamber Efendimiz (asm), erkeklere hitaben:

"Bir kimse, hanımına buğzetmesin, kin tutmasın. Onda hoşlanmadığı huylar varsa, ona mukabil, memnun olacağı huylar da vardır." (Müslim, Rada, 61)

manasındaki hadiste, erkeklere özellikle sabırlı, duyarlı, vakarlı, nefsani heva ve heveslerden uzak bir şekilde aile yuvasına saygılı olmasını istemiştir.

“Allah Teâlâ'ya helallerin (mubahların) en sevimsizi boşanmaktır." (Kenzu’l-Ummal, 9/661)

manasındaki hadiste de talakın Allah katında sevimsiz bir haslet olduğuna vurgu yapılmış, gerekli olmadığı halde aileyi yıkmanın büyük bir yanlış olduğuna işaret edilmiştir. Haksız yere, bir erkek eşini boşaması ne kadar çirkin ise, bir kadın da haksız yere kocasından boşanmak istemesi de o kadar çirkindir.

Başka bir hadiste ise, şunu görmekteyiz;

"İblis arşını suyun üzerine kurar. Sonra da çetelerini gönderir. Bunlardan rütbece en yakın olan (itibarca en büyük olanı), fitnece en büyük olanıdır. Biri gelip, 'şunu şunu yaptım' der. İblis 'hiçbir şey yapmamışsın' sözüyle karşılık verir. Sonra bir başkası daha gelir ve yaptıklarını anlatır; 'karısıyla aralarını ayırıncaya kadar peşlerini bırakmadım'. Bunun üzerine iblis, onu kendine yaklaştırır ve 'aferin sana (sen ne iyisin)' diyerek, iltifat eder." (Müslim, Sifatün-Münafikin, 67. Bu konuda ilgili hadisler için bk. Kenzu’l-Ummal, 9/661-663)

- Tabii ki, her günah gibi, aileyle ilgili işlenen günahlardan kurtulmak için tövbe etmek gerekir. Tövbenin makbul olması için eşlerin birbirlerini helal etmeleri lazımdır. Hadislerde yer alan sert ifadeler, özellikle -eşlerle ilgili- kul hakkına yapılan haksızlığa yöneliktir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Boşanma nedenleri hakkında bilgi verir misiniz?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun