Allah'ın zatını düşünmemekle ilgili hadisler hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 16.10.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Allah'ın yarattıkları hakkında düşünün. Allah'ın zatını düşünmeyin. Allah'ın şahsı hakkında düşünmeye güç yetiremezsiniz." mealinde hadisler vardır:

“Allah’ın zatını düşünmeyin, onun nimetlerin düşünün.” (Mecmau’z-Zevaid, 1/81, Kenzu’l-Ummal, h. No: 5707).

Diğer bir rivayet şekli ise şöyledir:

“Allah’ın yaratıklarını düşünün, sakın Allah’ın  zatını düşünmeyin, helak olursunuz.” (Kenzu’l-Ummal, h. No: 5705). Bazı rivayetlerde “helak olursunuz” cümlesi yoktur.

Diğer bir rivayet de şöyledir:

“Yaratıkları düşünün, Yaratanı(n zatını) düşünmeyin. Çünkü, onun kadrini hakkıyla takdir edemezsiniz.” (Kenzu’l-Ummal, h. No: 5706).

Tefekkür, insana mahsus bir özelliktir. İnsan, tefekkür sayesinde diğer varlıklardan ayrılır ve üstün olur. Tefekkür ancak kalpte tasavvuru mümkün olan şeyler hakkında yapılabilir. Onun için, Allah'ın yarattığı varlıklar hakkında tefekkür mümkündür. Fakat Allah'ın zatı hakkındaki tefekkür mümkün değildir. Çünkü Allah hiç bir şekilde suret olarak vasıflandırılamaz ve şekil olarak hayal edilemez. Bu nedenle Allah'ın zatı hakkında tefekkür edilmez. (el-İsfahânî, el-Müfredât, İstanbul 1986, 578).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun