Allah ezelden beri aynı ise, eğer bir şeyi yaratırsa o zaman değişmiş oluyor?

Tarih: 06.10.2015 - 01:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah ezeli ve ebedi (değişmez) ve ezelden beri Allah’ta değişiklik olmadığı için ve eğer bir şeyi yaratırsa o zaman değişmiş oluyor. Bu yüzden ezelden beri aynı ise Allah’ta değişiklik olmayacağı için hiçbir şeyi yaratamaz.
- Bu iddiaya lütfen cevap verir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah’ın ezeli ve ebedi olduğu ve asla değişmediği hususu bir gerçektir. Bütün hak dinler bu konuda ittifak halindedir. “Eğer bir şeyi yaratırsa o zaman değişmiş oluyor.” ifadesi, son derece yanlıştır. Böyle bir iddianın ne bir mesnedi, ne bir delili, ne de mantıki bir gerekçesi olamaz.

- Bu mantık esas alınırsa, her insan bir işi yaptığı zaman başka bir şekle girmesi, ayrı bir karakter kazanmasının gereğine inanmamız lazımdır ki, bu açık bir yanlıştır.

Zira, söz konusu olacak bir değişiklik ya fiziki, ya da karakteristiktir.

Her gün hastaları muayene eden bir doktorun fiziki olarak değiştiğini gören varsa söylesin. Binlerce inşaat mühendisi vardır, kimin karakteri değişmiş?

Kaldı ki, değişiklik sonradan yaratılan varlıklara arız olan bir durumdur. Ezeli olan Allah’a sonradan var olan arızaların hasıl olması mantık açısından da imkânsızdır. Çünkü, sonradan oluşan durumlar; yaratılmış, dış etkenlere maruz kalmış hususlardır. Önsüz/Ezeli olan bir varlığın bir yanının sonradan yaratıldığını, dışarıdan etkilendiğini düşünmek yaman bir mantık çelişkisidir.

- Bununla beraber, kendi aklıyla Allah’a bazı şeyler isnat etmek, “gayba taş atmak” (atmasyona soyunmak) demektir. Bilgisi sınırlı olan insanoğluna düşen,

“Allah’ın sanatını, eserlerini düşünün ve tefekkür edin; fakat Allah’ın Zatını düşünmeyin, çünkü onu hakkıyla kavrayıp takdir edemezsiniz.” (Mecmau’z-Zevaid, 1/81, Kenzu’l-Ummal, h. No: 5705-7)

manasındaki hadis-i şerifin verdiği derse kulak vermektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah için ezeliyet, zamansızlık ve zaman üstülük müdür? 
Allah'ın ezeliyeti nasıl oluyor; akla tefhim ve takrib edecek bir misali ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun