Allah'ın fiilleri mahluk mudur?

Tarih: 11.12.2014 - 09:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İçinden çıkamadığım bir soru: Allah'ın zatında değişiklik olmuyor, ama ilk defa yaratmaya başladığında bir değişiklik olmuş gibi durmuyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah’ın bütün sıfatları ezelidir. Fakat bu sıfatların tecellisi olanlar, sonradan yaratılmıştır. Yani Allah’ın fiili mahlûk olmayıp; yaratılan her şey mahluktur.

Bunda bir tuhaflık yoktur.

- Mesela; bir insan doktor olmuş, fakat başka işler yapmış, yıllar sonra doktorluk mesleğini icra etmiş olabilir. Onun yıllar sonra doktorluk fiilini icra etmesiyle onda bir değişiklik elbette olmaz. Bunun gibi; Allah’ın sonradan eşyayı yaratmış olması, onda bir değişiklik anlamına gelmez.

- Kaldı ki, yaratılan her şey, ezelde -ilmî hüviyetiyle- Allah’ın ezeli ilminde mevcuttur. Söz gelişi, Halık ismi bir şeyi yaratırken, o ezeli ilimde var olan keyfiyet üzerine yaratır; İlm-i ezeli dairesinde yer alan vücud-u ilmisini / ilmî mahiyetini, kudret-i ezeliye dairesine alır, vücud-u harici giydirir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İnsanların fiillerinin Allah'ın sıfatlarına taalluk etmesi ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun