Biz insanlar yaratılmadan önce neredeydik?

Tarih: 21.05.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu soru beni neden bu kadar korkutuyor ürpertiyor?
- Bana kendimi çok önemsiz hissettiriyor.
- Yaratılmadan önce neredeydim ne yapıyordum, yoktum ve bir anda ortaya çıktım, kim olduğumu bile bilmiyorum bu durumda. Bilmiyorum, çok ama çok garip geliyor bu bana..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İnsan yaratılmadan önce yok demektir. Yok olan bir şeye siz yer arıyorsunuz. Yokluğa yer olur mu?

- İnsanın bedeni gibi ruhu da yaratılmıştır. “Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi.” (Nuh, 71/17) mealindeki ayette insanın cismani tarafının madenler, bitkiler, hayvanlar / canlılar âlemine, oradan da insanlar alemine yetiştirip geliştirmiş olduğuna işaret edilmiştir.

“Allah vardı, onunla birlikte hiçbir şey yoktu.” (Buhari, Bed’u’l-halk, 1) manasındaki hadis-i şerifte de bu gerçeğin altı çizilmiştir.

- Şunu da unutmayalım ki, her şey gibi, insan da harici vücudu giyip dünyaya gelmeden önce, Allah’ın ezeli ilminde “âyan-ı sabite” olarak ifade edilen bir “vücud-u ilmiye” sahip idi.

Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri de bize ışık tutmaktadır:

“... şecere-i kâinatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var; geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüz'ünün ilm-i İlâhiyede muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları bir silsile-i vücud-u ilmî teşkil eder. Ve vücud-u haricî gibi, o vücud-u ilmî dahi, hayat-ı umumiyenin mânevî bir cilvesine mazhardır ki, mukadderât-ı hayatiye, o mânidar ve canlı elvâh-ı kaderiyeden alınır."

"... nasıl ki âlem-i şehadet ve mevcut hazır eşya, intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor; öyle de âlem-i gaybdan sayılan geçmiş ve gelecek mahlûkatın dahi mânen hayattar bir vücud-u mânevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri vardır ki, Levh-i Kazâ ve Kader vasıtasıyla o mânevî hayatın eseri, mukadderat namıyla görünür, tezahür eder." (bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a)

Bununla beraber, bize düşen geçmişte nerede olduğumuzu değil, gelecekte nerede olacağımızı düşünüp ona göre tedbir almaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun