Ümmetin Yahudileri kimlerdir?

Tarih: 23.06.2013 - 01:50 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Zayıf bir hadis rivayetinde Peygamberimiz (asm)'in:

“Ümmetimin Yahudileri Mürcielerdir.” (bk. Kenzu’l-Ummal, h. no: 648)

buyurduğu bildirilmiştir.

- Diğer bir rivayete göre, Peygamberimiz (asm): “Yahudi ve Hristiyanlara selam verin, fakat benim ümmetimin Yahudilerine selam vermeyin.” diye buyurunca, “Ya Resulellah! Kimdir senin ümmetinin Yahudileri?” diye sordular. Cevap olarak: “Namazı terk edenlerdir.” buyurdu.” (Aclunî, 1/520)

Suyutî, böyle bir hadisin aslına rastlayamadığını belirtmek suretiyle bunun zayıf olduğunu; Sehavi ise bunun uydurma olduğunu belirtmiştir. (Acluni, a.y)

- Diğer bir rivayette: “Bunların ikindi namazını cemaatle kılmayanlar olduğu” ifade edilmiştir. (Aclunî, 2/436)

Ancak bunların hiçbirinin sahih bir senedi, hatta bir aslı dahi bulunmamaktadır. Buna rağmen, Arap ve Türk internetinde, bunların Şia olduğunu söyleyenlerin yanında, bunların Vahhabi olduğunu söyleyenler de vardır.

Bizim kanaatimize göre, uydurma olduğunda şüphe olmayan bazı rivayetlere dayanarak bir hükme varmak, özellikle Şia veya Vahhabilere/selefilere karşı bu tür aşırı ithamlarda bulunmak, hem din, hem dünya yönünden İslam ümmetine önemli zararlar verir.

“Ümmetin Yahudileri” deyip de bir kısım Müslümanlarla uğraşanlar, bu davranışlarıyla Yahudilere önemli bir hizmet ifa ettiklerini unutmamalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun