Peygaberimizin, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın düğün gecesi onlara ve evin odalarına su serperek dua etmesi hakkında bilgi veirir misiniz?

Tarih: 03.01.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Böyle bir bilgi bulamadık. Kanaatimize göre bu anlayış, Hz. Fatıma (ra) annemizin düğün ve gerdek gecesiyle ilgili rivayetlerin halk arasında biraz değiştirilerek aktarılmasından kaynaklanmış olabilir.

Konuyla ilgili bulduğumuz bilgiler şunlardır. Peygamber Efendimzi (asm) Hz. Fatıma (ra) ile Hz. Ali (ra)'nin nikahlarını kıymış ve sahabilere:

"Sizler şahit olunuz: Fâtıma'yı 400 miskal gümüş mehirle Ali'ye nikahladım."

buyurdu. Sonra Fâtıma ile Ali hakkında da:

"Allah sizin dağınık işlerinizi toplasın! Nikâhınızı mübarek kılsın! İkinizden güzel ve pek çok nesil çıkarsın! Allah'ım! Bu evliliği ikisi hakkında da mübarek kıl!'"

diyerek dua etti." Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselamın dadısı Ümmü Eymen Bereke Hatunun anlattığına göre; Peygamber Efendimiz (asm) Hz. Fatıma (ra)'yı hazırlamalarını, müminlerin annesi Ümmü Seleme (ra) ile azad etmiş olduğu cariyesi Ümmü Eymen'e (ra) emretti. Hazırlık tamam olunca, kır renkli bir deveyi zamanın icaplarına göre süsleyip hazırladılar.

Fatıma (ra) validemizi deveye bindirip ipini Selmanı Farisi'nin eline verdiler ve Hz. Ali (ra)'ye:

"Ya Ali, Fatıma gelin olarak evinize gönderildi. Akşam namazından sonra ben de geleceğim, beni bekleyin."

buyurdular. Akşam olunca Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) Hz.Ali (ra)'nin evine varıp kapıyı tıklattı, içeri girmek için izin istedi. Resulullah (asm) kapıya çıkan Ümmü Eymen'e:

"Kardeşim burada mı?" buyurdu. Ümmü Eymen (ra):

"Babam anam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, senin kardeşin kimdir?" dedi. Resulullah Efendimiz:

"Ali b. Ebi Talib'dir." deyince Ümmü Eymen:

"Senin kızın ona nikahlandığına göre o senin nasıl kardeşin oluyor?" dedi. Resul-i Ekrem:

"Evet o muhakkak öyledir, (Yâni, o benim dinde kardeşim olur, Fâtıma ile evlenmesinde dinen sakınca yoktur)" buyurdular. Sonra: "Esma binti Umeys de burada mı?" dediler.

"Evet." cevabı verilince:

"Demek Allah Resulunun kızına hizmete geldi." buyurdu. Ümmü Eymen:

"Evet." dedi. Resulullah:

"Hayra ersin." diye dua etti.

Sonra da, bir kapla su getirtti, abdest aldı. Hz. Ali (ra)'yi çağırdı. Abdest suyundan onun göğsüne ve iki omzunun arasına serpti ve şöyle dua etti:

"Ya Allah, bunlara bereket ver ve bu evliliği bunlara mübarek kıl." Daha sonra Hz. Fatıma (ra)'yı çağırdı. Fatıma (ra), utancından gözlerini elbisesinin üzerine eğmiş duruyordu. Resulullah Efendimiz (asm) bu sudan onun üzerine de sepeledi ve:

"Ya Allah, onu ve zürriyetini şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum." diye dua etti.

Bundan sonra Resul-i Ekrem İhlas ve Muavvizeteyn (Felak ve Nas) surelerini okumuş, onlara ve zürriyetlerine dualarda bulunmuş ve Hz. Ali (ra)'ye hitaben:

"Allah'ın adı ve bereketiyle haydi zevcenin yanına gir." buyurdular.

Peygamberimiz (a.s.m) evlenen bir kimseyi tebrik edeceği zaman:

"Allah bunu senin için mübarek kılsın! Allah'ın bereketi senin üzerinde olsun! Allah ikinizi hayırda birleştirsin!" diyerek dua ederdi.

Kaynaklar:

Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 381; Ebu Dâvud, Sünen, c. 2, s. 241; Tirmizî, Sünen, c. 3, s. 400; İbn Mâce, Sünen, c. 1, s. 614; Dârimî, Sünen, c. 2, s. 59; İbn Sa'd, Tabakâtü'l-kübrâ, c. 8, s. 24; İbn Esîr, Üsdü'l-gâbe, c. 7, s. 222; Diyarbekrî, Târîhu'l-hamîs, c. 1, s. 411; Muhibbül-Taberî, Rıyâdu'n-nadrâ, c.2, s. 239; Kastalânî, Mevâhibü'l-ledünniye, c. 1, s. 116; Zürkâni, Mevâhibü'l-ledünniye Şerhi, c. 2, s. 4; M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 4/55-56; İslam'da Kadın ve Aile, Mehmed Emre.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun