Ebu Bekir'in imanı bir kefeye ümmetimin imanı bir kefeye bırakılırsa Ebu Bekir'inki ağır basar, diye bir hadis var mı, varsa kaynağı nedir?

Tarih: 01.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Eğer, Ebu Bekir’in imanı, bütün halkın/insanların imanı ile muvazene edilse/karşılaştırılsa, Ebu Bekir’in imanı daha ağır gelecektir.”(Tuhfetu’l-Ahvezî, 7/298-Şamile).

Kenzu’l-Ummal’da (h. No: 35614) ise, “bütün halkın” yerine, “bütün yeryüzü sakinleri” tabiri kullanılmıştır. Sahavî, bu hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir(bk. el-Mekasıdu’l-hasane, 1/555).

“Eğer gökler ile yer küresi terazinin bir kefesine bırakılır, Ali'nin imanı da terazinin diğer kefesine bırakılsa, şüphesiz Ali'nin imanı daha ağır basar.”(bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 22993)

mealindeki hadisi, Deylemi, İbn Ömer’den rivayet etmiştir.

- Bu tür kıyaslamalarda sözün söylendiği makam önemlidir. Hz. Ebu Bekir (ra)’in imanı bütün insanlarla muvazene edilirken, peygamberlerin imanı elbette bunun dışındadır. Keza, denilebilir ki, -eğer rivayet sahih ise- Hz. Ali’nin imanı Hz. Ebu Bekir’in imanının dışındaki insanlarla bir muvazenedir.

- Ehl-i sünnetin itikadî mezheplerinden Eş'arîlere göre, iman artar ve eksilir. Yani, delillerin, kalbî inkişafın, aklî burhanların artması nispetinde iman da artar. Bu sebeple, burada herkesin imanı aynıdır, denilmemeli. Farz ve vacipleri doğru-dürüst bize yaptırmayan sönük imanımızla, “Eğer perde-i gayb açılsa, artık imanım ziyadeleşmez.” diyen İmam-ı Ali’nin veya diğer sahabe ve evliyanın imanı bir olur mu?

- Hadislerde, bazen en faziletli amel olarak, namaz, bazen cihad, bazen oruç, bazen hac gösterilmektedir. Bu da gösteriyor ki, her ibadetin bazı yönlerden diğer ibadetlere karşı üstünlüğü vardır. Hadislerde yerine göre, o özellikler dikkate alınarak, onlara teşvik yapılmıştır.

Bunun gibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Hz. Ömer vs. de bir açıdan diğerlerinden daha üstündür. Örneğin, İhlas ve merhamette Hz. Ebu Bekir, adalette Hz. Ömer, haya ve edepte Hz. Osman,  ilim-irfan ve takvada Hz. Ali öne çıkmaktadır. Hadislerde, belli özellikteki makamlara münasip olarak, bunlardan birinin üstünlüğü vurgulanmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Dört halifenin, halifeliklerine işaret eden hususlar nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun