Hz. Ali'nin, Hz. Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği Hz. Ebu Bekir ile ilgili hadisler var mıdır, varsa bunlar nelerdir?

Tarih: 25.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bazı hadisler:

İbn Semmak’ın bildirdiğine göre Hz. Ali (ra) şöyle demiştir: Resulullah (a.s.m) bana “Ya Alî! Allah, Ebu Bekir’i vezir, Ömer’i müşir, Osman’ı sened, seni de zahîr almamı emretti.” (Zeynî Dahlan, Fedailu’l-hulefai’r-raşidin-es-Siretu’n-Nebeviye ile birlikte- 1/48-49).

Hz. Ali (ra) anlatıyor; Resulullah (asm) şöyle buyurdu: “Ebu Bekir ve Ömer  -peygamberler hariç- önceki ve sonraki ümmetlerden olan bütün cennet ehlinin efendileridir.” Ahmed b. Hanbel’in rivayet ettiği bu hadis sahihtir.(bk. Suyutî, el-Ğarar fi fedaili Ömer -şamile- 1/1; Zeynî Dahlan, a.g.e, 1/57).

İbn Asakir’in naklettiğine göre, Hz. Ali (ra) şöyle demiştir: “Ben de orada hazır bulunduğum ve hasta olmadığım halde, Resulullah (a.s.m), Ebu Bekir’in namaz kıldırmasını emretti. Biz de Resulullah’ın bizim dinimiz için razı olup seçtiği kimseyi dünyamız için razı olup seçtik.” (Z. Dahlan, a.g.e, 1/76-78).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun