Halid bin Velid'in zina ettiği doğru mudur?

Halid bin Velid'in zina ettiği doğru mudur?
Tarih: 18.05.2017 - 01:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Halid bin Velid'in (ra) Hz. Ali'yi (ra) sevmediği ve şikayet ettiği ve İbn Nüveyre'nin hanımıyla zina ettiği doğru mudur?
- Yani kaynaklarda bu rivayetler sahih midir yoksa zayıf mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, doğru değildir, iftiradır.

Konuyu birkaç acıdan cevaplamak mümkündür.

Malik b. Nüveyre Medine döneminde Temimli heyetle Medine'ye gelip Müslüman oldu. Kabilesine zekat memuru olarak tayin edildi. Kendisi kabilesi içinde etkili, cesur, şair ve savaşçı biriydi.

Malik, Hz. Peygamber (asm)'in vefat ettiğini duyunca topladığı zekat mallarını sahiplerine geri verdi ve zekat vermeyi inkarından dolayı irtidat etti ve mürtedlerin safında yer aldı.

Diğer taraftan, mürtedlerle savaşmak için Hz. Ebu Bekir tarafından başkomutan tayin edilen Halid b. Velid de mürtedleri güçlendiren cesur ve savaşçı Malik'i yakalarsa onu öldüreceğine yemin etti.

Bir gün Hz. Halid (r.a.)'in bir müfrezesi (timi), Malik b. Nüveyre'yi ve on bir kişiyi yakalayıp Başkomutan Hz. Halid'e getirdi. Bu sırada onun mürted mi değil mi olduğu konusunda tartışma çıktı. Hz. Halid mürted (dinden çıkmış) olduğuna inananlardandı ve boynunu vurdurdu. Böylece Malik'in Hanımı Mütemmim ve çocukları esirler arasında yer aldı. Sonra Halid Malik'in Hanımı Mütemmim'le evlendi.

Bu konuda Malik'in mürted olmadığına inanan sahabeler, Hz. Ebu Bekir'e Hz. Halid'i şikayet ettiler. O da Halid b. Velid (r.a.)'i bu konuda sorguladı. Hz. Halid de bir sözü üzerine Malik'i öldürdüğünü açıkladı ve Hz. Ebu Bekir'den özür diledi.

Hz Ömer de Malik'ten dolayı Hz. Halid'i kısas ettirme düşüncesindeydi.

Fakat, Hz. Ebu Bekir hataen öldürmede kısasın olmayacağını söyleyince, Hz. Ömer "hiç olmazsa görevinden alınsın" teklifinde bulundu.

Fakat Hz. Ebu Bekir “Ben Allah'ın müşrikler üzerine sıyırdığı kılıcı kınına sokmam." diye buna da karşı çıktı.

Burada bir başka önemli konu vardır:

Bu da Beni Temim'den olan tarihçi Seyf b. Ömer'in, Beni Temim'li Malik b. Nüveyre'nin öldürülmesi ile ilgili gerçek dışı rivayetler ve senaryolar uydurmasıdır.

Bu gerçek dışı rivayetleri ve senaryoları tarih içinde Şiiler Hz. Ebu Bekir ve Hz. Halid aleyhine kullanmaktan çekinmediler. Çünkü onlar Hz. Halid'i bir bakıma Hz. Ebu Bekir'in adamı gördüler ve buradan hareketle onun Hz. Ali'yi sevmediğini de düşündüler. 

Zira Şiilere göre Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ali birbirini sevmiyorsa, Hz. Ebu Bekir'in adamı gördükleri Hz. Halid de onu sevmemelidir.

Sonuç olarak konunun aslı kısaca budur. (bk. Sarıcık, Murat, Dört Halife, Nesil Yayınları, İstanbul 2010,  s. 59- 60; Fayda, Mustafa, "Mâlik b. Nüveyre", DİA, XXVII, İstanbul 2003, s. 514- 515)

İlave bilgi için tıklayınız:

Halid b. Velid ve Malik b. Nüveyre Olayının aslı nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun