"Dinini değiştireni öldürün." hadisine göre, mürted olan öldürülür mü?

Tarih: 17.11.2006 - 23:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Dinini değiştireni öldürün." (Buhârî, Cihâd, 149) hadis-i şerifi doğru mudur?
-
Bunun yanlış anlaşılması durumunda nasıl izah edilebilir?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tebliğ insanı ızdıraplıdır; insanların doğru yoldan sapması, Allah'ın emirlerini çiğneyip O'na baş kaldırması, tebliğ insanını tâ can evinden vurur. İrtidatlar, onu iki büklüm eder ve tebliğ adına çaresiz kalıp eli kolu bağlandığı anlar, onu çileden çıkarır ve ona hafakanlar yaşatır.

Kur’ân, Efendimiz (s.a.s)'e hitaben:

"Onlar îman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın." (Şuara, 26/3)

derken, Allah Resûlü'nün tebliğ adına çektiği ızdırabı ve bu ızdıraptan doğan ruh hâlini resmeder. Esasen ızdırabının keyfiyet ve durumuna göre bu ruh hâli, her tebliğ insanında vardır ve olması da gerekir.

İrtidat dinden dönme demektir. Buna göre mürted ise, daha önce inandığı bütün mukaddesâtı inkâr eden insandır. Ve bu insan bir bakıma Müslümanlara ihanet etmiştir. Bir kere ihanet eden, her zaman ihanet edebilir. Onun için de bazılarına göre "mürtedin hayat hakkı yoktur." Ancak fıkıh âlimlerinin sistematize ettiği şekle göre, mürted hangi meseleden dolayı irtidat ettiyse, evvelâ ona o mesele en ince teferruatına kadar anlatılıp izah edilecektir. Belli bir süre takibe alınarak, takıldığı hususlarda iknaya çalışılacaktır. Bütün bunların fayda vermediği zaman da artık o insan İslâm bünyesinde bir ur ve çıban başı olduğu tebeyyün edince de ona göre muamele yapılacaktır. (1)

Ne var ki, hiçbir mü'min, bir başkasının irtidadı karşısında alâkasız kalamaz. Zira İslâm'ın mürüvvet anlayışı buna manidir. Belki hâdiseyi duyan her mü'min, şuurundaki seviyeye göre böyle bir irtidat hâdisesi karşısında üzülür ve ızdırap duyar. Ama tebliğ adamının ızdırabı herkesten daha derindir. Çünkü insanların hidayeti, onun varlık gayesidir.

İşte Halid b. Velid (r.a)'in başından geçen bir hâdise karşısında Allah Resûlü (asm)'nün hâlet-i ruhiyesi. Hz. Halid, dinin irtidat mevzuundaki prensiplerini değerlendirmede acele davranıp bir infazda bulunur. Bu haber Allah Resûlü (asm)'ne ulaşınca çok üzülür ve ellerini kaldırarak:

"Allah'ım Halid'in yaptığından sana sığınırım."

diyerek Cenâb-ı Hakk'a ilticada bulunur. (2)

Allah Resûlü (asm)'nün bu hassasiyeti, etrafındakilerde de aynı şekilde ma'kes bulmuştur. Mesela Yemame'den dönen birisine, Hz. Ömer (r.a) ciddî bir şeyin olup olmadığını sorar. Gelen zât, ciddî ve önemli bir şeyin olmadığını, sadece içlerinden birinin irtidat ettiğini söyler. Hz. Ömer (r.a) heyecanla yerinden doğrulur ve, "Ona ne yaptınız?" diye sorar. Adam, "Öldürdük." deyince, Hz. Ömer (r.a) aynen Allah Resûlü (asm) gibi bir iç geçirir ve adama hitaben, "Onu bir yere hapsedip bir müddet bekletmeli değil miydiniz?" der. Sonra da ellerini kaldırır ve Rabbine karşı şu niyazda bulunur: "Allah'ım, kasem ederim bunlar bu işi yaparken ben yanlarında yoktum. Ve yine kasem ederim, duyduğum zaman da yaptıklarından hoşnut olmadım." (3)

İlave bilgi için tıklayınız: 

MÜRTED..

Dipnotlar:

1. Buhari, Diyat, 6; Müslim, Kasâme, 25; Serahsî, Mebsut, 10/98; Kâsânî, Bedaîü's-Sanaî, 7/134.
2. Buhari, Mağazi, 58; İbn-i Hişam, Sîre, 4/72.
3.  Muvatta, Akdiye, 58.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorumlar

darthwader64

Pek cevabınızdan tatmin olmuş değilim. Elbette mürtede doğru yola tekrar dönmesi için takıldığı konularda açıklama yapılacaktır ancak öldürmedeki durumu anlayabilmiş de değilim.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
anchovy1987

Dinde zorlama olmadığı halde mürted nasıl öldürülür aklım almıyor. Öldürme, mürted olup islama karşı savaşan kişiye uygulanır bence. Çünki müslüman değildir. Eğer tevbe ederse bağışlanır. zaten tevbe eden islama karşı savaşmaz. Kişi mürted olduğu için değil, mürted olup islama karşı savaşırsa öldürülür diye düşünüyorum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
s.aglar

bazı ilahiyatçılar hadisi şerifte kastedilenlerin o zamanlarda isyan çıkaran mürtedler olduğunu söylüyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
s.aglar

Mürted olanın öldürülmesi münafıklığı arttırabilir. "Dinde zorlama yoktur..." ayeti de var.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hizbulhakaik

Cevab bence de yetersiz, Bu hadisin savaş esnasında dininden donerek düşman safına iltihak eden yahudiler için soylendiğini duydum... Ama nedense alimler arasında bu konuda bi mutabakat var. Keşke alıntı yapmak yerine konuyu her yönüyle ele alsanız. Çünkü süslü kelimelerle bir şeyler yazılmış ama soruya cevap verilmemiş gibi...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun