"Dinini değiştireni öldürün." hadisine göre, mürted olan öldürülür mü?

Tarih: 17.11.2006 - 23:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Dinini değiştireni öldürün." (Buhârî, Cihâd, 149) hadis-i şerifi doğru mudur?
-
Bunun yanlış anlaşılması durumunda nasıl izah edilebilir?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir müslümanın İslâm dininin inanç esaslarını veya bu esaslarla sıkı bağı bulunan temel hükümleri tamamen yahut kısmen inkâr etmesi sonucu dinden çıkmış kimseye mürted denilir. Fıkıh kitaplarında irtidat eden erkeğin öldürülmesi konusunda görüş birliği vardır. İrtidad eden kadına ölüm cezası uygulanması ise fakihler arasında tartışmalı olup Hanefî mezhebine göre kadının cezası tövbe edene kadar hapistir.(Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslam, VI, 186)

İrtidat dinden dönme demektir. Buna göre mürted, daha önce inandığı bütün mukaddesâtı inkâr eden insandır. Ve bu insan bir bakıma Müslümanlara ihanet etmiştir. Bir kere ihanet eden, her zaman ihanet edebilir. Onun için "mürtedin hayat hakkı yoktur" denilmiştir.

Mürted erkeğin öldürülmesi, kadının ise hapsedilmesi görüşü de dinden çıkan erkeğin toplumda anarşiye ve zarara daha fazla etkisinin olabileceği düşüncesinden kaynaklıdır.

Mürted hangi meseleden dolayı irtidat ettiyse, evvelâ ona o mesele teferruatıyla anlatılıp izah edilmelidir. Belli bir süre takibe alınarak takıldığı hususlarda iknaya çalışılmalıdır. Bütün bunlar fayda vermediği zaman da artık o insan İslâm bünyesinde bir ur ve çıban başı olduğu sonucu çıkar ve ona göre muamele yapılır. (1)

Nitekim Halid b. Velid'in (r.a) irtidat eden kişiyi acele davranıp infaz ettiğini işiten Hz. Peygamber

"Allah'ım Halid'in yaptığından sana sığınırım."

diyerek üzüntüsünü ifade eder. (2)

Aynı şekilde Yemame'den dönen birisine, Hz. Ömer (r.a) ciddî bir şeyin olup olmadığını sorar. Gelen zât, ciddî ve önemli bir şeyin olmadığını, sadece içlerinden birinin irtidat ettiğini söyler. Hz. Ömer (r.a) heyecanla yerinden doğrulur ve, "Ona ne yaptınız?" diye sorar. Adam, "Öldürdük." deyince, Hz. Ömer (r.a) aynen Allah Resûlü (asm) gibi bir iç geçirir ve adama hitaben, "Onu bir yere hapsedip bir müddet bekletmeli değil miydiniz?" der. Sonra da ellerini kaldırır ve Rabbine karşı şu niyazda bulunur: "Allah'ım, kasem ederim bunlar bu işi yaparken ben yanlarında yoktum. Ve yine kasem ederim, duyduğum zaman da yaptıklarından hoşnut olmadım." (3)

Bu örneklerden anlaşıldığı üzere, İslam’da harbi kâfirin bile hayat hakkı olduğuna göre, mürtede idam cezasının verilmesi, onun küfrüne ek olarak topluma vereceği zararlar nedeniyledir. Din değiştirmek demek, bir anlamda "karşı tarafa geçmek ve Müslümanlara savaş açmak" demektir. Bu riskler yoksa öldürülmez, irşad yolu denenir.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Mürtedin öldürülmesi faydasız ve imkansız değil mi? 

MÜRTED

Dipnotlar:

1. Buhari, Diyat, 6; Müslim, Kasâme, 25; Serahsî, Mebsut, 10/98; Kâsânî, Bedaîü's-Sanaî, 7/134.
2. Buhari, Mağazi, 58; İbn-i Hişam, Sîre, 4/72.
3.  Muvatta, Akdiye, 58.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

anchovy1987

Dinde zorlama olmadığı halde mürted nasıl öldürülür aklım almıyor. Öldürme, mürted olup islama karşı savaşan kişiye uygulanır bence. Çünki müslüman değildir. Eğer tevbe ederse bağışlanır. zaten tevbe eden islama karşı savaşmaz. Kişi mürted olduğu için değil, mürted olup islama karşı savaşırsa öldürülür diye düşünüyorum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
s.aglar

Mürted olanın öldürülmesi münafıklığı arttırabilir. "Dinde zorlama yoktur..." ayeti de var.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun