Hz. Ali (ra), Hz. Osman (ra)'ı şehit edenleri bulup cezalandırdı mı? Muhammed b. Ebubekir onlardan mıdır?

Tarih: 08.02.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ali (ra) hilafete gelince, ilk iş olarak katilleri bulmak istedi. Hz. Osman (ra) katledilirken yanında hanımı Naile bulunuyordu. Bu yüzden önce Naile Hz. Ali (ra) tarafından sorguya çekildi. O cevabında öldürmek için odaya girenlerin üç kişi olduğunu söyledi. Bunlardan biri de Muhammed b. Ebubekir’di.

Bunun üzerine Hz. Ali Muhammed b. Ebubekir'i hesaba cekti ve sorguladı. O öldürmek üzere Hz. Osman (ra) yanına girdiğini inkar etmedi. Fakat Hz. Osman (ra)'ın kendisine babasını anmasından dolayı utandığını, onu öldürmekten vazgeçtiğini ve dışarı çıktığını söyledi. Ona diğer iki kişinin kimler olduğu sorulunca onları tanımadığını söylemişti. Böylece  Hz. Osman (ra)'ın katillerinin kim olduğu asla anlaşılamadı ve suç her hangi bir kimsenin üzerinde ispat edilemediği için katiller de cezalandırılamadı. (bk. Ömer Rıza Doğrul, Sadr-ı İslam, İstanbul, 1928, VIII, 45).

Muhammed b. Ebubekir, asileri halifeye karşı kışkırtanlar arasında yer almakla birlikte, bizzat onun katillerinden biri olmamıştır. (bk. İbn Abdülber, el-İkdü'l-ferid, 3/1367)

Asiler Hz. Osman (ra)'ın evini kuşattıklarında Medineli gençler onun evini korumak üzere görevlendirildiler. Fakat Hz. Osman (ra) kılıç kullanılmasını istemedi. Böyle olunca asilerle savaş olmadı. Son on günde kuşatma iyice güçlendi, gençler evi korurken evin duvarı yarılarak eve girildi ve Hz. Osman (ra) şehit edildi.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun