Hz. Ayşe, kardeşi Muhammed bin Ebu Bekir'den niye hesap sormadı?

Tarih: 19.01.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Ayşe, Hz. Osman'ın katillerini bulmak için Hz. Ali ile Cemel'de savaştığı halde, Hz. Osman'ı şehit etmeye gelenlerden biri olan kardeşi Muhammed bin Ebubekir'den niye hesap sormadı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Hz. Ayşe (r.anha), Hz. Osman (ra) ile ilgili bazı olumlu rivayetlere kaynaklık etteği gibi, zaman zaman da son altı yıllık döneminde onu sert şekilde tenkit edenler arasında yer aldı. (bk. Murat Sarıcık, Hz. Osman, Nesil Yayınları, İstanbul 2009, s. 172). Onu zaman zaman tenkit edenler arasında Hz. Talha, Hz. Zübeyir ve Hz. Ali (r.anhüm) de vardı.

2) Bilindiği üzere, Hz. Ebu Bekir (ra), Cafer b. Ebu Talib, Hicretin sekizinci yılında Mute Savaşı'nda şehit olunca, onun dul hanımı Esma bint-i Umeys'le evlenmiş ve bu evlilikten Muhammed adlı oğlu dünyaya gelmişti. Bu çocuk Hz. Ayşe (r.anha) ile baba bir kardeşti. 634 yılında Hz. Ebu Bekir (ra) vefat edince, Hz. Esma bu kez Hz. Ali (ra) ile evlendi ve sekiz on yaşlarında olan Muhammed annesiyle birlikte üvey babası olan Hz. Ali'nin evine geldi. Cemel Vakası'nın 656 yılında olduğu düşünülürse, bu savaşta üvey babası Hz. Ali'nin ordusunda yer alan ve muhaliflerine karşı onu destekleyen Muhammed, o zamanlar yirmi beş yaşın üzerindeydi.

3) Hz. Ayşe (r.anha) Hz. Ali (ra)'e ve ordusuna karşı savaşmakla, aslında bir bakıma üvey kardeşi Muhammed ile de savaşmaktaydı. Yani bir bakıma kardeşinden de hesap sormaktaydı.

4) Konunun bir de şu yönü vardır: Her ne kadar Muhammed, Hz. Osman (ra)'ı öldürmek niyeti ile onun yanına girmişse de, ikaz edilmesi üzerine onu öldürmekten vazgeçmiş ve evinden ayrılmıştı. Böylece niyetini gerçekleştirmedi ve ondan vazgeçti. Bu yüzden o Hz. Osman (ra)'ı öldürenler arasında yer almadı. Öldürme suçuna iyice yaklaşsa da bunu gerçekleştirmedi. Bu nedenle de onun katilleri sınıfında ve arasında görülmesi ve ona katiller gibi hesap sorulması doğru olmasa gerektir.

5) Araştırdığımız kadarıyla Hz. Ayşe (r.anha) kardeşi Muhammed'i Hz. Osman (ra)'ı öldüren suçlulardan biri olarak algılamıyordu. Zaten Cemel Savaşı'ndan sonra da Hz. Ali (ra), Muhammed'i Hz. Ayşe (r.anha)'yı Medine'ye götürmekle görevlendirdi ve Hz. Ayşe (ra) buna itiraz etmedi.

Görüldüğü üzere; konuya farklı açılardan bakılınca farklı bir fotoğraf ortaya çıkmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun