Murat Sarıcık (Prof.Dr.)

İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatı İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesidir. ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAP Sarıcık, M., 1997. Kavram ve Misyon olarak Ehl-i Beyt. Nesil Yayınları, 271s. İstanbul. Sarıcık, M., 1997. Örnek Nesil İçin Sahabe Modeli. Nesil Yayınları, 303s. İstanbul. Sarıcık, M., 1998. İnanç ve Zihniyet Olarak Cahiliye. Tuğra Matbaası. 204s. Isparta Sarıcık, M., 1999. Batılı Kölelik Anlayışı Karşısında, Osmanlı'da Kölelik, Câriyelik ve Harem. Tuğra Matbaası, 407s. Isparta. Sarıcık, M., 1999. Hulafây-ı Râşidin Döneminden İlginç Problemler. Tuğra Matbaası, 173s. Isparta. Sarıcık, M., 2001. Dört Halife ve Emeviler Döneminden İlginç Problemler. Tuğra Matbaası, 214s. Isparta. Sarıcık, M., 2002. İslam Öncesi Dönem- Cahiliye Kültürü. Fakülte Kitabevi, 310s. Isparta. Sarıcık, M., 2002. Dört Halife Dönemi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, I. Nesil Yayınları, 446s. İstanbul. Sarıcık, M., 2002. Dört Halife Dönemi, Hz. Osman, Hz. Ali, II. Nesil Yayınları, 282s. İstanbul. Sarıcık, M., Tatlı A., 2002. Ali Fahreddin-i Sağir Karyesi"nden Günümüze Küçükköy Beldesi'nin Tarihi ve Sülâleri. Tuğra Ofset, 598s. Korkuteli. Sarıcık, M., 2002. Osmanlı Devleti'nde Nakîbü'l-Eşrâflık Kurumu. Türkler, X, 385- 393, Ankara. Sarıcık, M., 2003. Osmanlı İmparatorluğunda Nakîbü'l- Eşraflık Müessesesi. TTK Yayınları, 250s. Ankara. Sarıcık, M., 2006. Hz. Muhammed'in Çağrısı- Mekke Dönemi, Nesil Yayınları, 432s. İstanbul. Detaylı bilgi için tıklayınız

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun