Günaha, kötülüğe sebep olmanın ve kötü bir çığır açmanın vebali nedir?

Tarih: 23.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sahabeler İslamiyet'in tesisinde, Kur'an'ın hükümlerinin ve hidayetinin yayılmasında ilk saffı teşkil etmişlerdir. Bu sebepten “es-Sebebu kelfâil = Sebep olan yapan gibidir” sırrına ve kaidesine göre, ümmetin milyarlarca Müslümanın işledikleri bütün iyiliklerden onlara hisse verilir. Çünkü Rasulüllah (asm) bir hadis-i şeriflerinde bu hususu açıkça ifade etmektedir:

Müslim'de Ebû Hureyre'den bize gelen bir rivayete göre Rasulüllah (asm) şöyle buyurur:

“Kim bir kimseyi hayra (hüdaya) çağırırsa, kendisine uyanların sevaplarının bir misli ona aittir. Bu sevap (kendisine uyanların) sevaplarından bir şey eksiltmez. Kim de sapıklığa (dalalete) çağırırsa kendisine uyanların günahlarının bir katı ona aittir. Bu günah (kendisine uyanların) günahlarından hiçbir şey eksiltmez.” (Müslim, İlim, 16)

[Riyazu’s-Salihîn 20. bab. 174. hadis, s. 158, 161. Ayrıca bk. Sunenu İbn-i Mâce (I, 74, 206), 1751, 203, 207 nolu hadisler. 207 nolu hadisi şerif aynı muhtevayı anlatmaktadır. Diğerleri güzel bir sünnet ihdası ile ilgilidir. Ayrıca bk. Sunenu İbn-i Mâce II, 1499; Sahihu’l-Buhârî VIII, 92; Cevâhiru’l-Buhârî s. 398 (658. hadis) Tefsîru’l-Kurâni’l-Azîm II, 45, 198; Sünenün-Neseî, V, 99-100)].

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun