Hayra Çağıran, Kendine Uyanların Sevaplarından Bir O Kadarını Alır


Sahabeler İslamiyetin tesisinde, Kuranın hükümlerinin ve hidayetinin yayılmasında ilk saffı teşkil etmişlerdir. Bu sebepten “es-Sebebu kel-fâil”:= Sebep olan yapan gibidir” sırrına ve kaidesine göre ümmetin milyarlarca müslümanın işledikleri bütün iyiliklerden onlara hisse verilir. Çünkü Rasulüllah (SAV) bir hadis-i şeriflerinde bu hususu açıkça ifade etmektedir: Müslimde Ebû Hureyreden bize gelen bir rivayete göre Rasulüllah (SAV) şöyle buyurur:

Ebu Hureyre (RA) tan, Rasulüllah (SAV) şöyle buyurdu:

“Kim bir kimseyi hayra (hüdaya) çağırırsa, kendisine uyanların sevaplarının bir misli ona aittir. Bu sevap (kendisine uyanların) sevaplarından birşey eksiltmez. Kim de sapıklığa (dalalete) çağırırsa kendisine uyanların günahlarının bir katı ona aittir. bu günah (kendisine uyanların) günahlarından hiçbirşey eksiltmez” (Riyazu’s-Salihîn 20. bab. 174. hadis, s. 158, 161; Ayrıca bk. Sunenu İbn-i Mâce (I, 74, 206), 1751, 203, 207 nolu hadisler. 207 nolu hadisi şerif aynı muhtevayı anlatmaktadır. Diğerleri güzel bir sünnet ihdası ile ilgilidir. Ayrıca bk. Sunenu İbn-i Mâce II, 1499; Sahihu’l-Buhârî VIII, 92; Cevâhiru’l-Buhârî s. 398 (658. hadis) Tefsîru’l-Kurâni’l-Azîm II, 45, 198; Sünenün-Neseî, V, 99-100).

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun