Kabir hayatında ve ahirette sevapları çok olan yakınlarımızın bize yardımları dokunabilir mi?

Tarih: 30.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Her insan kendi ameline göre hesaba çekilecektir. Hiç kimsenin faydası diğerine dokunmaz. Bu konuda ayet-i kerimeler şöyledir: 

"Öyle bir günden sakının ki, o gün hiçbir kimse bir başkasının yerine ödeme yapamaz,  hiçbir kimseden fidye kabul edilmez ve kendisine şefaat fayda etmez. Onlara yardım da edilmez." (Bakara, 2/123) 

"Dini inkâr edenlerin, müstahak olmaları sebebiyle, gerek malları gerek evlatları, Allah’ın vereceği cezayı önlemede, kendilerine asla fayda veremezler. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar." (Al-i İmran, 3/10) 

"Sûra üflendiği zaman, o gün artık ne aralarındaki akraba tutkunluğu bir fayda verir ne de kişi bir başkasının halini sormayı hatırından geçirir." (Mu'minun, 23/101) 

"O gün ki ne mal, ne mülk, ne evlat insana fayda eder. O gün insana fayda sağlayan tek şey, Allah’a teslim ettiği arı duru bir gönül olur." (Şuara, 26/ 88 ve 89)

"Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Öyle bir günden çekinin ki o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez, evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah’ın vaadi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah ile aldatmasın, Allah’ın affına güvendirmesin!" (Lokman, 31/33)

"İşte bugün kiminiz kiminize fayda veya zarar vermeye güç yetiremezsiniz. O kâfirlere de diyeceğiz ki: 'Yalan saydığınız o ateş azabını tadın da yalan mıymış gerçek miymiş söyleyin bakalım!'" (Sebe, 34/42) 

"Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Eğer çok ağır bir yük altında ezilen biri, taşıma işinde başkasını yardıma çağırırsa, yükünden az bir kısmını bile taşımayı kabul etmez. İsterse yardıma çağırdığı onun yakın bir akrabası olsun! Sen ancak Rablerini görmedikleri halde onu tazim eden ve namazlarını hakkıyla ifa edenleri uyarırsın (yani senin uyarman, peşin hükümlü inatçılara değil, ancak böyle yapmaya yatkın olanlara fayda verir). Kim günahlarından temizlenir, arınırsa kendi lehine olarak arınır. Hepinizin dönüşü Allah’adır." (Fatır, 35/18)

"O gün dost dosta fayda veremez. Allah’ın merhametine mazhar olanlar dışında, kimseye yardım da edilmez. O, gerçekten azîzdir, rahîmdir (üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur)." (Duhan, 44/41 ve42)

"Ne hısımlarınızın ne de evlatlarınızın kıyamet günü size faydası olur. Allah kıyamet günü aranızda hükmeder, itaat edenleri cennete, kâfir ve âsileri cehenneme gönderir. Allah yaptığınız her şeyi görür." (Mümtehine, 60/3) 

"O, kimsenin kimseye hiç fayda veremeyeceği bir gün! O gün, bütün hüküm ve yetki yalnız Allah’ın!" (İnfitar, 82/19)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun