Lokman suresinin 33.ayetinin sonunda bulunan;'O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın.' cümlesini açıklar mısınız?

Tarih: 20.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Öyle bir günden çekinin ki o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez, evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah’ın vâdi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah ile aldatmasın, Allah’ın affına güvendirmesin!" (Lokman, 31/33)

Ey insanlar Rabbinizden korkun. Ne babanın evladına ne de evla­dın babasına hiçbir yardımda bulunamayacağı günden sakının. Şüphesiz ki Allahın vaadi haktır. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Hiçbir aldatan, Allahın affına güvendirerek sakın sizi aldatmasın.

Ey insanlar! Rabbinizin gazabından korkun. Babanın evlada evladın da babaya herhangi bir faydasının dokunamayacağı kıyamet gününde, Allah'ın ga­zabına uğramaktan kaçının. Zira o gün emir Allah'ındır. Onun izni olmadan hiç­bir kimse başkasına şefaatçi olamayacaktır. Kıyametin gelmesi kesindir. Zira o, Allah'ın vaadidir. Allah, vaadinden asla dönmez. Sakın dünya hayatının süsü ve lezzeti sizi aldatıp da sizi kendisine celbetmesin, kıyamet günü için hazırlık yapmayı terkettirmesin. Herhangi bir aldatan, sizi, Allah hakkında aldatarak savsaklamasın. Allahın sizi affedeceğine ümitlendirerek sizi günah işlemeye de­vam ettirmesin.

Abdullah b. Abbas, Mücahid, Dehhak ve Katade'ye göre burada "aldatan"dan maksat, şeytandır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in ifadesi geneldir bu sebeple burada insanı her aldatan bu ifadenin içine girmektedir. Bu aldatan şeytan da olabilir, nefis de, insan da, eşya da.

Bu ayeti kerime de insanın Allah Teala'nın gazabını unutarak günaha dalmasının kendisine vereceği zararı hatırlatmaktadır. Çünkü insan günah işlerken şeytan ve diğer şerler ona tevbe edip günahtan kurtulacağını telkin etmektedir. Evet insanın işlediği her günahtan dolayı tevbe kapısı kendisine açıktır ve bütün günahların affedileceğini Rabbimiz bildirmektedir. Ancak insan yaptığı günahtan dolayı tövbe etme imkanı bulamadan ölebilir veya ettiği tövbe onun günahlarının tamamını affettirmeyebilir. İşte burada yapılan ikazla insanların günah işlemeyi hafife almamalarını bildirmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun