Bir genç, babamı cehennemlikler arasında gördüm onun yerine ben giderim, demiş midir?

Tarih: 14.05.2015 - 11:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir rivayete göre bir genç Allahu tealaya babamı cehennemlikler arasında gördüm onun yerine ben giderim dedi. Allahu teala sen cömertsin ama ben senden daha cömerttim tut babanın elinden cennete gidin dedi.
- Lokman 33 ayet: Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Sorudaki şekliyle bir hadis rivayetine rastlayamadık.

- Bu bilginin doğru olmadığını gösteren Buhari’nin rivayet ettiği  şu hadis-i şeriftir.

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Resulullah (asm) şöyle buyurdu:

"(Hz.) İbrahim, kıyamet günü, babası Azer'i (yüzü) üzerinde bir siyahlık ve toz toprak olduğu halde görür. Babasına: ‘Ben sana dünyada iken, bana asi olma, demedim mi?’ der. Babası ona: ‘İşte bugün ben artık sana asi olmayacağım!’ der.

Bunun üzerine İbrahim (as): ‘Ey Rabbim! Sen yeniden diriltme gününde beni rüsvay etmeyeceğini vadetmiştin. Rahmetten uzak babamın halinden daha rüsvay edici başka ne var?’ diye yakarır.

Allah Teala: ‘Ben cenneti kâfirlere haram kıldım!’ cevabında bulunur. Sonra şöyle nida edilir: ‘Ey İbrahim, ayaklarının altında ne var, biliyor musun?’

İbrahim yere bakar ve kana bulanmış bir sırtlan görür. Derhal ayaklarından tutulup ateşe atılır. (İşte bu, İbrahim'in babasıdır, o çirkin surete sokulmuştur). "(bk. Buhârî, Enbiya 8, Tefsir, Şuara 1)

Görüldüğü gibi bu hadis-i şerifin verdiği bilgi,

 “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Öyle bir günden çekinin ki o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez, evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah'ın vâdi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah ile aldatmasın, Allah'ın affına güvendirmesin!” (Lokman, 31/33)

mealindeki ayetle tamamen örtüşmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun