Allah için en kıymetli amelin, "Allah için sevmek, Allah için buğz etmek" olduğundan bahseden rivayet hadis midir?

Tarih: 17.02.2015 - 10:49 | Güncelleme:

Soru Detayı

Allah Teâlâ, Hazret-i Musa’ya sordu:
- Ya Musa, benim için ne işledin?
- Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekât verdim, zikrettim.
- Ya Musa, kıldığın namazlar, seni Cennete kavuşturacak yoldur, kulluk vazifendir. Oruçların, seni Cehennemden korur. Verdiğin zekâtlar, kıyamette, sana gölgelik olur. Zikirlerin de, o günün karanlığında, sana ışıktır. Bunların faydası sanadır. Benim için ne yaptın?
- Ya Rabbi, senin için ne yapmak gerekirdi?
- Sırf benim için dostlarımı sevip, düşmanlarıma düşmanlık ettin mi?
Musa aleyhisselam, Allah Teâlâ için yapılması gereken en kıymetli amelin, Hubb-i fillah ve Buğd-i fillah olduğunu anladı. (Mektubat-ı Masumiyye) hadis midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu rivayet İmam Gazali'nin İhyasında geçmekte olup, ruviye (rivayet edilmiştir, hikaye edilmiştir) diye geçmektedir. Yani hadis diye anlatılmamıştır. (İhya, c.2, s.160) Ancak benzer anlamda Hz. Musa (as)'dan bahsedilmeyen hadis rivayetleri vardır.

Bera b. Azib rivayet etmiştir ki:

"Biz Hz. Peygamber (asm)'in yanında oturuyorduk. Peygamberimiz dedi ki: 

'İslama en iyi bağlayan şey nedir?' Sahabeler,
'Namazdır.' dediler. Peygamberimiz,
'Cevabınız güzel fakat o değildir.' Sahabeler dediler:
'Zekat vermek.' Peygamberimiz dedi ki:
'Cevabınız güzel fakat o da değildir.' Sahabeler,
 'Ramazan orucudur.' dediler. Peygamberimiz,
'Cevabınız güzel, fakat o da değildir.' dedi. Sahabeler,
 'Hacca gitmektir.' dediler. Peygamberimiz,
'Cevabınız güzel fakat o da değildir.' dedi. Sahabeler,
 'Cihaddır.' dediler. Peygamberimiz,

'Cevabınız güzel, fakat o da değildir. Muhakkak ki İslam'a en iyi bağlayan şey, Allah için sevmek Allah için buğz etmektir.'(Ahmed ibn. Hanbel, Müsned, c. 4, s. 286)

Elbani hadisin sahih olduğunu bildirmiştir. (Silsiletu Ehadisi's Sahih, c.2, s. 734)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kişi, Allah için sevip Allah için buğz etmedikçe imanın açık güzelliğini göremez, anlamındaki hadisi açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun