Şehit olmadan vefat edenin şehitten önce cennete girmesinin hikmeti nedir?

Tarih: 15.05.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sahabelerden iki kardeşten birisi şehit olmuş. Diğer kardeş ondan iki sene sonra vefat etmiş. Anlatılanlara göre iki sene sonra vefat eden kardeş iki sene daha çok ibadet ettiği için şehit olandan daha önce cennete gitmiş.
- Anlatılan bu olay sahabe döneminde gerçekten yaşanmış mıdır?
- Kimse öleceği vakti kendi tayin edemez belki şehit olanda iki sene daha yaşasaydı daha çok ibadet edecekti.
- Yani önce vefat etmeyle sonra vefat etmeyle değil de niyetle ve yaşantıyla alakalı değil mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili rivayet özetle şöyledir:

Hz. Talha b. Ubeydullah’ın bir gün yeni Müslüman olmuş iki kişi, misafiri oldu. İçlerinden birisi diğerine nispeten daha gayretliydi. Bu zat bir müddet sonra bir savaşta şehit oldu. Diğeri ise bir yıl sonra vefat etti.

Bir müddet sonra Hz. Talha bu zatları rüyasında gördü. İkisi de cennete girmek için kapıda izin bekliyorlardı. Öncelik, sonra vefat edene verildi.

Sabah olunca Hz. Talha geldi, rüyasını Peygamberimize anlattı. Mecliste hazır olan sahabiler hayret ettiler. Resul-i Ekrem Efendimiz (asm)'den bu işin hikmetini sordular. Peygamberimiz, onların sorusuna bir soruyla cevap vererek sözlerine başladı:

“Sonradan vefat eden, öncekinden bir sene daha fazla yaşamadı mı?” sahabiler:

“Evet, ya Resulellah” dediler.

Sohbet daha sonra şöyle cereyan etti:

“Bu zat, Ramazan ayını idrak ederek orucunu tutmadı mı?”

“Evet.”

“Bir yılda şu kadar namaz, şu kadar secde etti, değil mi?” buyurdu.

“Evet.”

Peygamberimiz, diğer amellerini de sorup sahabilerden “evet” cevabını alınca şöyle buyurdu:

“O halde ikisinin arasındaki fark, yerle gök arasındaki mesafe gibidir.” (bk. Müsned, 1/163; İbn Mace, Tabir 10, no: 3925)

Heysemi, bu konuyla ilgili iki ayrı rivayetten birinin hasen diğerinin ise sahih olduğunu belirtir. (Mezmeu'z-zevaid, h no: 17553, 17554)

Hemen ifade edelim ki, her ikisi de cennetliktir ve cennete girmiştir. Sadece cennete girme önceliği, bir sene daha fazla ibadet edene aittir.

Bu rivayette, aynı anda iman eden iki kişiden birinin, daha çok ibadet etmesi ve kullukta bulunması nedeniyle cennete önce girmesine dikkat çekilmiştir.

Bu hadis rivayeti, Allah’a kul olarak yaşamanın, O’nu zikredip fikretmenin büyük bir fırsat olduğunu gösteriyor. Bugün sahip olduğumuz imkanlara yarın da sahip olacağımızı bilemiyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun