Cehennemde, "Ya Hayyu Ya Kayyum" diyen biriyle ilgili bir hadis var mı?

Tarih: 08.03.2015 - 02:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cehennemde yanan bir adam yandığı halde, ya hayyu ya kayyum, der Allahu Teala bildiği halde meleklere, sorun bakalım neden ya hayyum ya kayyum diyor. Melekler de sorar... Sonrasını hatırlamıyorum.
- Böyle bir rivayet var mı?
- Ya da buna yakın bir rivayet?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Sorudaki şekliyle bir rivayete rastlayamadık.

- Benzer bir rivayette ise şu bilgiler vardır:

“Bir kul cehennemde bin sene ‘Ya Hannan! Ya Mennan!’ diye yalvarır. Nihayet Allah Cebrail’e ‘Git falanca kulumu bana getir.’ buyurur. Cebrail gider, fakat bütün oradakileri yüzü koyun (yere yatıp) ağladıklarını görür. (Yüzünü görmediği için adamı tanımaz) ve geri gelip Rabbine durumu arz eder.

"Allah kendisine: 'O adam falanca yerdedir, git al getir.' diye buyurur. Bunun üzerine Cebrail gider ve adamı Allah’ın huzuruna çıkarır. Allah ona: 'yerinin iyi olup olmadığını' sorar. Adam 'çok kötü olduğunu' söyler. Allah: 'Bu kulumu tekrar yerine götürün.' diye emreder.

Adam: 'Ya Rab! Beni oradan çıkardıktan sonra bir daha oraya koyacağınızı hiç beklemiyordum.' deyince, Allah: 'Kulumu serbest bırakın.' der (ve serbest bırakılır).” (İbn Hanbel,   Müsned -Müessesetu’r-Risale-, 21/99;  Mecmau’z-Zevadi, 10/384)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun