Hz. Osman’ın Hristiyan bir eşi var mıydı?

Tarih: 14.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Osman (ra)’ın evlilikleri ve eşleri hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bilindiği üzere, Hz. Osman (ra) Müslüman olduktan kısa bir süre sonra Hz. Peygamber (asm)'in kızı Rukiye ile Mekke’de evlenmiş, nübüvvetin beşinci yılında onunla Habeşistan’a hicret etmiştir. Hz. Osman (ra) daha sonra Medine’ye hicret etti ve yerleşti. Hanımı Rukiye Bedir savaşı sırasında kızamık yüzünden vefat edince, yaklaşık bir yıl sonra da baldızı Ümmü Gülsüm ile evlenmişti.

Hz. Osman (ra), Ümmü Gülsüm'le altı yıl kadar evlilik hayatı yaşadı. Bu hanımı da hicretin dokuzuncu yılında (m. 630) vefat edince, sonraki yıllarda altı evlilik daha yapmıştı.

Hanımlarından Naile bint-i Ferasife, Remle bint-i Şeybe ve Ümmü’l-Benin bint-i Uyeyne o şehit edildiğinde hayattaydılar. Onun bu evliliklerinden dokuz oğlu, altı veya yedi kızı oldu. Onun oğullarından en meşhuru âlim olan Eban b. Osman’dı. Ayrıca Ömer ve Said adında oğullarının olduğunu da bilmekteyiz. (bk. İbn-i Hacer, el-İsabe, IV, 379; TDV. İslam Ansiklopedisi, Osman md.)

Hz. Osman (ra)'ın eşi Naile bint-i Ferasife, Benî Kelb'den Hristiyan bir babanın kızı olup, Hz. Osman'la halifeliğinin beşinci yılında (28/648-649), Küfe Valisi Saîd b. Âs'ın veya Kelb kabilesine zekât toplamak için gönderilen Velîd b. Ukbe'nin aracılığıyla evlendi. Medine'ye daha önce İslâm'a giren kardeşi Dabb tarafından götürüldü ve Hz. Osman'la evlenmesinin ardından Müslümanlığı kabul etti.

İlave blgi için tıklayınız:

Hz. Osman'ın eşi Hz. Naile Müslüman mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun