Hz. Hüseyin’in kaç eşi ve kaç çocuğu vardı? 

Tarih: 25.02.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Hüseyin’in kaç eşi vardı, bunlardan kaç çocuğu olmuştur.
- Eşlerini etnik köken bakımından isimleriyle birlikte bizimle paylaşabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn-i Sa'det-Tabakâtu'l-Kübra adlı klasik İslam tarihi kaynaklarından olan eserinde, Hz. Hüseyin'in çocuklarını ve eşlerini şöyle tespit eder:

1. Ali el-Ekber: Annesi Sakif kabilesinden Amine bint-i Ebû Mürre'dir. Bu kadının annesi Hz. Muaviye'nin kız kardeşlerinden biridir.

2. Ali el-Asğar: Annesi bir Ümmü Veled'dir. Yani Hz. Hüseyin’in cariyelerinden olup istifraş ettiği, yani yatağına aldığı bir hanımdır.

3. Cafer: Annesi, Belî b. Amr b. el-Haf b. el Kudâa kabilesinden es-Selafe’dir.

4. Fâtıma: Annesi, Ümmü İshak bint-i Talha’dır. Teym b. Mürre'dendir.

5. Sükeyne (Sekîne): Annesi, Rebab bint-i İmrulkays'tır. Kelb kabilesindendir.

(bk. İbn Sa 'd, Muhammed b. Sa 'd, Kitâbu't-Tabakâtı'l-Kebîr, I-IX, terc., Abdullah Yılmaz ve arkadaşları, Siyer Yayınları, İstanbul 2014, VI, 404, 453.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun