Kaç çeşit mevlid kitabı var, hepsi neden farklıdır?

Tarih: 01.02.2019 - 20:08 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mevlid, İslam edebiyatı ve sanatında, Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in doğum yıl dönümünde yapılan törenlere verilen isim; bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adıdır.

Mevlid kutlamaları sırasında Resûl-i Ekrem (asm)’in doğumunu anlatan, bu vesileyle methini de içeren ve genel olarak “mevlid”, Kuzey Afrika’da ise “mevlidiyye” olarak anılan şiirlerin okunması gelenek halini almıştır.

Bunların en meşhurları arasında Arap dünyasında Kâ‘b b. Züheyr’in "Ḳaṣîdetü’l-bürde"si, Bûsîrî’nin aynı adla da anılan "el-Kevâkibü’d-dürriyye fî medḥi ḫayri’l-beriyye ve el-Ḳaṣîdetü’l-hemziyye"si ile Şemseddin İbnü’l-Cezerî’nin Mevlidü’n-nebî, Ca‘fer b. Hasan el-Berzencî’nin "el-ʿİḳdü’l-cevher"i (Mevlidü’n-nebî); Türk dünyasında Süleyman Çelebi’nin "Vesîletü’n-necât"ı anılabilir.

Ayrıca mevlid kutlamalarında okunmak üzere Arapça yazılmış yüzlerce şiirle Bûsîrî ve Berzencî’nin eserlerinin çeşitli dillere yapılan tercümeleri yanında diğer Müslüman milletlerin dillerinde de birçok mevlid kaleme alınmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamber Efendimiz'in mevlid kandilinde neler yaptığına dair ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun