Peygamber Efendimizin mevlid kandilinde neler yaptığına dair rivayetler var mıdır?

Tarih: 22.01.2013 - 05:55 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) ken­disine pazartesi günü oruç tutmanın fa­zileti sorulduğunda, "Bu benim doğdu­ğum ve bana vahiy indirilen gündür." di­yerek (Müsned, V, 297, 299; Müslim, "Sıyâm", 197; Ebû Dâvûd, Savm, 54) bir ba­kıma bugüne önem atfetmiştir.

Resûl-i Ekrem, Medine'de Yahudilerin 10 muhar­remde oruç tuttuğunu görünce sebebini sormuş, onların bunun Firavun'un bo­ğulduğu ve Hz. Musa (as)'nın kurtulduğu gün olduğunu söylemeleri üzerine, kendisinin bunu yapmaya daha lâyık olduğunu belir­terek oruç tutmuş ve ashaba da oruç tut­malarını tavsiye etmiştir. (Buhari, "Savm", 69; Müslim, "Sıyâm", 127-128) 

Bu husus, belli bir günde bir nimete nail olma veya belâdan kurtulma sebebiyle o günü an­ma ve şükür nişanesi olarak sâlih amel­lerde bulunmanın iyi bir davranış olduğu­nu gösterir. (Şâmî, I, 444) 

Mevlid kutlamalarına olumlu bakan âlimler, kendisine Hz. Peygamber (asm)'in do­ğum haberini getiren Süveybe adlı köle­sini azat eden Ebû Leheb'in, ölümünden sonra ailesinden biri tarafından rüyada görülerek bu davranışı sebebiyle her pa­zartesi gecesi azabının hafifletildiğini ona söylediğine dair bir haberi (Buhârî, "Ni­kâh", 20; Şâmî, 1, 444-445) ayrıca içinde Resûlullah'a vahiy indirildiğinden Kur'an'da Kadir gecesine atfedilen önemin bü­tün insanlığa rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber (asm)'in dünyaya geldiği gün için öncelikle geçerli olacağı hususunu da görüşlerine dayanak olarak gösterirler. (Muhammad Hadj-Sadok, II, 278-279)

Mevlide karşı olan âlimlerin bu yakla­şımlarında kendi zamanlarındaki kutla­malarda görülen olumsuz davranışların büyük rolü vardır.

(bk. T.D.V. İslam Ans., Ahmet Özel, MEVLİD md., 29/478)

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimizin doğum gününü mevlid kandilini kutlamak bidat mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun