İslam'dan önce Mekke, Medine, Taif, Yemen hangi devlete bağlıydı?

Tarih: 10.01.2019 - 14:24 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber efendimiz zamanında bulunduğu toprakların hakimiyeti hangi devlette idi?
- Peygamberimizin yaptıklarına devlet büyüklerinin tepkisi ne olmuş?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Peygamber (asm) zamanında Hicaz diye anılan "Mekke, Medine ve Taif bölgeleri" herhangi bir devletin hakimiyetinde değildi. Buralar ve onları çevreleyen çöller ve otlaklar, oralarda oturanların hakimiyetindeydi.

- Bilindiği üzere; Peygamber Efendimiz (asm), Mekke'de risalet görevine başladığında, orada herhangi bir devletin valisi olmadığı gibi, Taif ve Medine'de de durum böyleydi. Bu şehirler kendilerinin teşkil ettikleri yönetimlerle herhangi bir devlete bağlı olmaksızın kendilerini yönetmekte idiler. Hicazdaki kırsal alan ve çöllerde ise; hayvancılıkla geçimlerini sağlayan kabileler kabile şeyhleri tarafından idare ediliyorlardı.

- Hz. Peygamber (asm)'in Mekkelilerle, Taiflilerle yaptığı savaşlar, Medine'de etrafa gönderdiği seriyyeler incelendiği zaman da durum açıkça anlaşılır. 

- Medine'de Yahudilerle veya diğer Medinelilerle olan ilişkiler incelendiğinde de orada, bir Devletin olmadığı açıktır. Hicret sonrası ise, hicretle birlikte Medine İslam Devleti kuruldu.

- Şu kadar var ki, Arabistan Yarımadasının Yemen diye anılan kısmında Fars Devleti Sasanilerin bir eyaleti ve hakim oldukları bir bölge vardı. Hatta hicretin yedinci yılında Rasulullah Kisra'ya İslam'a davet mektubu gönderince, Sasani Meliki Kisra, Yemen Valisine bir mektup yazmış ve Hz. Peygamber (asm)'in yakalanarak huzuruna getirilmesini emretmişti. (bk. Murat Sarıcık, Hz. Muhammed'in Çağrısı-Medine Dönemi, Nesil Yayınları, İstanbul 2009, s. 334 vd.)

İlave bilgi için tıklayınız:

MEKKE-İ MÜKERREME.
MEDİNE-İ MÜNEVVERE.
KİSRÂNIN İSLÂMA DÂVET EDİLMESİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun