Peygamberimiz neden Suda kabilesine 400 kişilik ordu göndermek istedi?

Tarih: 09.11.2021 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Okuduğum kaynaklarda Peygamberimizin Suda kabilesine saldırmak için 400 kişilik birlik hazırladığı Kays bin Sad’ın devreye girerek bunu engellediği yazıyor.
- Saldırı ve savaş sebebi neydi, açıklayabilir misiniz?
- Batılı kaynaklarda zorla Müslüman yapmak için birlik gönderdiği yazıyor. Eğer Müslüman olmazlarsa ve teslim olmazlarsa savaş yapılacaktı.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Huneyn Gazvesi dönüşü Cirane’de ganimetler dağıtıldıktan sonra Hz. Peygamber (asm), Kays b. Sad’ı 400 kişilik bir seriyyenin başında komutan tayin ederek Sudâ’ kabilesini İslam'a davet etmesi için Yemen’e göndermiştir.

Kays, Kanat kasabasında ordusunu hazırlarken Sudâ’ kabilesinden bir kişi -ki İbn Kesîr bu şahsın adının Ziyad b. el-Hâris es-Sudâî olduğunu kaydeder-(1), bu şahıs ordunun kendi kabilesine karşı hazırlandığını öğrenince acilen Hz. Peygamber Efendimize (asm) giderek, kabilesi adına geldiğini ve İslam'ı kabul edeceklerini belirtip askerleri geri çağırmasını rica etmiştir.

Hz. Peygamber (asm) de orduyu geri çağırmış ve Sudâ' kabilesinden 15 kişi Medine’ye gelerek Müslüman olup kabileleri adına Hz. Peygamber Efendimize (asm) biat etmiştir.(2)

Hz. Peygamberin (asm) Yemen kökenli Sudâ' kabilesi üzerine göndereceği orduya Yemen kökenli Hazrec’den Kays b. Sad’ı kumandan tayin etmesi dikkat çekicidir. Onun Yemen kökenli kabileler arasındaki yakınlık ilişkisinden yararlanarak, savaşmadan Suda kabilesinin teslim olmasını hedeflediği anlaşılmaktadır.

Nitekim Medine’ye gelen Sudâ kabilesi heyetini Kays’ın babası Sad b. Ubade misafir etmiştir.(3)

Peygamber Efendimizin (asm) Hz. Kays’ı komutan tayin etmesi, Cirane’de Ensar arasında oluşan rahatsızlığı gidermeye yönelik bir girişim de olabilir.

Suda seferi konusunda bilgilerin verildiği kaynaklarda “savaşla” ilgili bir ifadeye rastlayamadık. Aktardığımız bilgilerde de görüleceği üzere, bu seriyye savaşmaya değil, İslam’a davet etmeye yönelik hazırlanmıştır.

Dipnotlar:

1) İbn Kesîr, Bidâye, 5/84.
2) bk. İbn Sad, Tabakât, 1/326; İbn Kesîr, Bidâye, 5/84; Mustafa Fayda, İslâmiyet’in Güney Arabistan’a Yayılışı, Ankara 1982, s. 113.
3) İbn Sad, Tabakât, I, 326; İbn Kesîr, Bidâye, 5/84; bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Suda md.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun