Peygamberimiz zekat almıyorsa, eşini zekat devesine nasıl bindirir?

Tarih: 07.02.2016 - 00:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rasûlullah aleyhissalatü vesselamın kendisi ve ailesi için sadaka ve zekat kabul etmediğine dair Hadisi Şerifler var. Fakat Ebu Davud'un Cihad ve Edeb kitaplarında geçen bir Hadisi Şerifte, Rasûlullah aleyhissalatü vesselamın Hz. Ayşe'yi bir zekat devesine bindirdiği rivayet ediliyor. (Ebu Davud, Cihad 2, Edeb 10)
- Bu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm)'in hanımlarına, farz olan sadakanın/zekâtın haram olup olmadığı konusunda alimler arasında ihtilaf vardır.

- İbn Battal’a göre, -fakihlerin ittifakıyla- Hz. Peygamber (asm)'in hanımları, kendilerine sadakanın haram olduğu “âl” kısmına dahil değildir. (bk. İbn Battal, Şehu Sahihi’l-Buhari, 3/543-544)

- İbn Hacer, Hz. Aişe’nin “Muhammed’in âli olan bizlere sadaka haramdır.” (İbn Kudame, el-Muğni, 2/490) şeklindeki rivayetin bulunduğunu söylemekle beraber, bunun İbn Battal’ın görüşüne zarar vermeyeceğini bildirmiştir. (bk. Fethu’l-Bari, 3/356)

İbn Teymiye ise, sadakanın Hz. Peygamber (asm)'in hanımlarına haram olduğu görüşünü benimsemiştir. (el-Fetava, 22/461-462)

- Alimlerin önemli bir kısmının kabul ettiği şöyle bir kural da vardır:

“Sadaka, verilen kimse tarafından alındıktan sonra, artık sadakalık vasfını kaybeder.” (bk. Nevevi, Şerhu Müslim, 7/181).

Bu kural çerçevesinde konuya şöyle de yaklaşmak mümkündür. Hz. Ayşe’nin bindiği “sadaka devesi”, sahabeden birine verilmiş ve ondan emanet olarak alınmış olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun